Condensatieketels worden verplicht

28 september 2015
Teaser: 

Sinds afgelopen weekend is de Europese Ecodesign richtlijn van kracht, waardoor de verkoop van condenserende aardgas- en stookolieketels de standaard zal worden in Europa. En dat zou in oudere appartementsgebouwen wel eens voor problemen kunnen zorgen.

Als gevolg van de nieuwe richtlijn zullen voortaan producten met een energie-efficiëntie onder een bepaald niveau niet meer in landen van de EU in de handel gebracht mogen worden, of voor gebruik in de EU geproduceerd mogen worden. De richtlijn is van toepassing op de verkoop van nieuwe toestellen. Bestaande toestellen mogen in gebruik blijven als ze voldoen aan de wettelijke eisen inzake emissies die nu gelden in Vlaanderen.
 
Oudere appartementsgebouwen
 
In oudere appartementsgebouwen kan deze nieuwe richtlijn problemen veroorzaken. Bij het plaatsen van een condensatieketel zal een ingrijpende aanpassing aan de schouw of plaatsing van een nieuwe schoorsteen in veel gevallen vereist zijn. CIB Vlaanderen heeft deze problematiek, samen met een reeks andere knelpunten in mede-eigendom, gebundeld in een uitgebreide nota die intussen overhandigd werd aan minister van Justitie Koen Geens.

Voor meer info over de nieuwe richtlijn kan je terecht op www.energiesparen.be/verwarming/ecodesignenergielabel.
 
 
Share: