Dak isoleren: beter vandaag dan morgen

26 februari 2016
Teaser: 

 “Scoort de woning wel goed op vlak van energiezuinigheid ?” Het is een vraag die kandidaat-kopers steeds vaker stellen wanneer ze op huizenjacht gaan. Naast dubbele beglazing, muurisolatie en ventilatie neemt vooral het belang van een goed geïsoleerd dak toe. Zeker als je weet dat het gros van het warmteverlies bij een woning te wijten is aan een slecht dak.

Belastingvermindering dakisolatie

De Vlaamse regering zet vandaag volop in op de renovatie van bestaande woningen. Naast een hele reeks energiepremies voor energiebesparende maatregelen, is er ook de belastingvermindering van 30% voor het plaatsen van dakisolatie via een aannemer. De bevoegde minister liet weten dat deze belastingvermindering nog zeker tot het eind van dit jaar zal bestaan. Wat de toekomst brengt, is echter nog onduidelijk.

De belastingvermindering bedraagt 30% van de investeringen met een maximaal fiscaal voordeel van 3070 euro voor inkomstenjaar 2016. De woning moet bij de start van de werken minimaal 5 jaar oud zijn, het isolatiemateriaal moet een Rd-waarde (warmteweerstandscoëfficiënt) hebben van minstens 2,5 m²K/W, en de werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer.

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) bracht een nieuwe brochure uit met een overzicht van alle premies die gelden in 2016. Download de brochure.

Vlaamse dakisolatienorm

In 2015 trad de Vlaamse dakisolatienorm in werking. Volgens de Vlaamse dakisolatienorm moet elke woning tegen 2020 dakisolatie (of zoldervloerisolatie) hebben. Om de kwaliteit van de huurmarkt te verhogen, zal een niet of slecht geïsoleerd dak geleidelijk aan ook zwaarder gaan doorwegen in de evaluatie van de woningkwaliteit. Meer nog: vanaf 2020 zal een woning ongeschikt verklaard kunnen worden, wanneer er geen dakisolatie aanwezig is. Dat betekent ook dat de eigenaar vanaf dat moment zijn pand niet meer mag verhuren. Isoleren doe je best zo snel mogelijk, indien je nog wil genieten van de huidige fiscale voordelen.

Alle zelfstandige woningen

De dakisolatienorm geldt voor alle zelfstandige woningen gelegen in het Vlaamse Gewest: eengezinswoningen, studio’s en appartementen. De norm geldt dus niet voor kamers. Daken kleiner dan 2 m² worden vrijgesteld van de dakisolatienorm. De norm is zowel van toepassing op woningen die verhuurd worden als op woningen die door de eigenaar zelf bewoond worden.

Als minimumnorm voor de dakisolatie wordt een R-waarde dakisolatie van 0,75m² K/W genomen. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4 cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt). Als isolatiemateriaal wordt beschouwd: de materialen die een lambda-waarde hebben van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, wordt als geïsoleerd dak beschouwd.

2015
Sinds 1 januari 2015 kent men bij een woningonderzoek (meestal op aanvraag van een huurder) strafpunten toe als de woning niet aan de dakisolatienorm voldoet. Tussen 2015 en 2020 krijg je daarvoor een beperkt aantal strafpunten.

Voor het toekennen van de strafpunten wordt een onderscheid gemaakt tussen daken kleiner en daken groter dan 16m². Er wordt tevens een fasering in de tijd voorzien, waardoor geleidelijk aan meer strafpunten worden toegekend. De gefaseerde invoering ziet er als volgt uit:

Periode

Strafpunten voor daken kleiner dan 16m² met R-waarde lager dan 0,75m²K/W

Strafpunten voor daken groter dan 16m² met R-waarde lager dan 0,75m²K/W

1/01/2015 t.e.m. 31/12/2017

1

3

1/01/2018 t.e.m. 31/12/2019
 
39

Vanaf 1/01/2020

9

15

2020
Vanaf 1 januari 2020 worden onmiddellijk 15 strafpunten toegekend (voor daken groter dan 16 m²)  als de woning bij een woningonderzoek niet aan de dakisolatienorm voldoet. Vanaf 15 strafpunten kan een woning ongeschikt worden verklaard, aangezien ze niet voldoet aan de wettelijke normen.

Gemeenschappelijk deel
Belangrijk om weten: als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, zullen alle appartementen in het gebouw evenveel strafpunten zullen krijgen. Het dak is immers een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw en gebreken aan de gemeenschappelijke delen worden doorgerekend aan alle woningen in het gebouw. Dat betekent dus dat een appartement op het gelijkvloers eveneens strafpunten krijgt als blijkt dat het appartement onder het dak onvoldoende dakisolatie heeft en dit ongeacht de eigendomssituatie (één eigenaar of gedwongen mede-eigendom).

 

Share: