Eenlotsverkavelingen: Grondwettelijk Hof grijpt in

Teaser: 

Op 1 januari 2018 werd via de Codex-trein een belangrijke wijziging aangebracht aan de verplichtingen bij het afsplitsen van een stuk van een tuin voor de creatie van één perceel bouwgrond. Voortaan zou daarvoor geen vergunning meer noodzakelijk zijn. Zo wilde de vorige Vlaamse regering het opsplitsen van grote percelen vergemakkelijken en de administratieve lasten verlagen. Maar dat was zonder het Grondwettelijk Hof gerekend. Dat heeft de nieuwe regeling zopas naar de prullenmand verwezen. Het arrest van 23 mei 2019 garandeert dat er voor dergelijke verkavelingen steeds een vergunning en dus een openbaar onderzoek vereist is.

Verder lezen?