Elk dak in Vlaanderen onderzocht op potentieel om zonnepanelen te leggen

27 juni 2016
Teaser: 

Elk dak in Vlaanderen wordt bekeken op de mogelijkheden om zonne-energie op te wekken. En wie zelf geen zonnepanelen op zijn dak kan leggen, zal de kans krijgen te participeren in zonneprojecten van andere burgers of bedrijven. Tegelijk wordt de energielening verruimd. Dat zijn enkele grote lijnen van het zonneplan van minister van Energie Bart Tommelein dat is goedgekeurd door de Vlaamse regering.

Om de energiedoelstellingen te halen, wil Tommelein het aandeel zon in onze energiebevoorrading vergroten. Om dat te realiseren wil de Open Vld-minister burgers, bedrijven, organisaties en ook de overheid zelf aansporen meer te investeren in zonne-energie. Tegen het najaar zal iedereen bijvoorbeeld op een digitale zonnekaart kunnen nagaan wat het zonnepotentieel is van het dak van zijn woning, bedrijf of gebouw.

Zonnedelen
Tegelijk wil Tommelein bestaande drempels wegwerken. Hij wil het makkelijker maken om burgers en bedrijven te laten participeren in hernieuwbare energieprojecten van anderen. Ze zullen bijvoorbeeld via crowdfunding of zonnedelen kunnen investeren in de zonnepanelen op het dak van een ander. Ook de mogelijkheid van 'salderen op afstand' wordt onderzocht. Dat betekent dat iemand bijvoorbeeld mee investeert in de zonnepanelen van een ander en dat het rendement van die investering wordt afgetrokken van de eigen elektriciteitsfactuur.

Energielening
De bestaande energielening wordt ook verruimd. Zo wordt de looptijd verlengd van 5 naar 8 jaar en voor de sociale doelgroep en vzw's naar 10 jaar. Het maximaal te ontlenen bedrag gaat van 10.000 naar 15.000 euro. De sociale doelgroep wordt ook breder. Vanaf 2019 verdwijnt de energielening voor particulieren en wordt de maatregel voorbehouden voor de sociale doelgroep. Daarmee wil Tommelein mensen aansporen nog voor 2019 te investeren in energiebesparende ingrepen.

Bron: Het Laatste Nieuws

Share: