Energievereisten voor niet-residentiële gebouwen voortaan strenger

16 januari 2017
Teaser: 

Sinds 1 januari 2017 geldt er een E-peil voor alle niet-residentiële gebouwen. De verplichting om bij nieuwbouw of heropbouw aan bepaalde energetische normen te voldoen, beperkt zich voor niet-residentiële gebouwen niet langer tot kantoren en scholen.

De wijziging is het gevolg van een aanpassing van het Energiebesluit eind 2015.

Situatie tot 2017: enkel kantoren en scholen

Tot 1 januari 2017 bleven de gekende  E-peilgrenzen voor kantoren en scholen van kracht:

  • E60 voor een stedenbouwkundige melding of vergunningsaanvraag ingediend voor 1 januari 2016
  • E55 voor een stedenbouwkundige melding of vergunningsaanvraag ingediend vanaf 1 januari 2016 (E50 in geval van een kantoor van een publieke organisatie)

Voortaan E-peileisen voor alle niet-residentiële gebouwen

Voor vergunningsaanvragen, ingediend vanaf 1 januari 2017, gelden E-peileisen voor alle niet-residentiële gebouwen.  Het eisenniveau is afhankelijk van de functie van het op te richten gebouw. Zoals blijkt uit onderstaande tabel, moeten voortaan ook o.a. rusthuizen, sporthallen en handelszaken aan strengere energienormen beantwoorden. Na 2017 is er een verstrengingspad voor kantoren, onderwijsgebouwen, technische ruimten en gemeenschappelijke ruimten.

De E-peileisen worden op een bijzondere wijze berekend, indien het op te richten gebouw verschillende functies omvat: de afzonderlijke normen voor elke functie worden afgezet tegen de bruikbare vloeroppervlakte, die erdoor wordt ingenomen.

Uitzonderingen

De E-peileisen gelden niet indien het op te richten gebouw een beschermd volume heeft, dat kleiner is dan 800m³ en deel uitmaakt van een industrieel gebouw of een niet voor bewoning bestemd landbouwgebouw.

Investeren in hernieuwbare energie

De niet-residentiële gebouwen moeten ook voldoen aan een eis op vlak van hernieuwbare energie. Concreet moet er jaarlijks per m² bruikbare vloeroppervlakte minstens 10 kWh uit hernieuwbare energiebronnen komen. Als het opgelegde minimumaandeel hernieuwbare energie ontbreekt, verstrengt de E-peileis met 10% (zoals bij residentiële gebouwen).

Bron: Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 2015 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft aanpassingen aan diverse bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving (BS 28 12 2015)

Voor meer info kan je terecht in de nota 'EPB-eisen voor EPN-eenheden'.

Share: