Hervorming verkooprechten: krachtlijnen van het nieuwe stelsel

Teaser: 

Op vrijdag 22 december 2017 kondigde de Vlaamse Regering aan dat er een grootschalige hervorming van het verkooprecht (de vroegere registratierechten) in de steigers staat. Als richtdatum voor het nieuwe stelsel werd gekozen voor 1 juni 2018. In deze beknopte nota worden de krachtlijnen van het nieuwe stelsel nader toegelicht.

Verder lezen?