Hervorming verkooprechten: nieuwe drempel genomen richting 1 juni

24 april 2018
Teaser: 

De hervorming van de verkooprechten zit nog steeds op schema. Vorige week dinsdag werd de hervorming goedgekeurd in de commissie Financiën van het Vlaams Parlement. Laatste parlementaire stap is nu nog de behandeling in de plenaire vergadering (wellicht op woensdag 2 mei), waarna de hervorming kan ingaan op 1 juni.

In het geactualiseerde dossier ‘Het Vlaamse verkooprecht’ op CIBweb.be kan je alvast heel wat extra informatie terugvinden rond de hervorming. Het dossier werd recent verrijkt met enkele Vragen & Antwoorden over de volgende topics:

  • De voorwaarden verbonden aan het nieuwe 7%-tarief
  • De voorwaarden verbonden aan het 6%-tarief voor energetische renovaties
  • De voorwaarden verbonden aan het 1%-tarief voor de aankoop van een beschermd monument
  • De verplichte fiscale vermeldingen in de akte
  • De gemeenten waarin men kan genieten van de rechtenvermindering

Je kan in het dossier ook de integrale ontwerpregelgeving terugvinden, alsook de link naar de relevante webstek van het Vlaams Parlement. Met de ondertussen meer dan 10 beknopte nota’s van de studiedienst die in het dossier zitten, ben je alvast helemaal mee richting 1 juni 2018.

Share: