Hervorming wet op mede-eigendom: inwerkingtreding op 1 januari 2019

Teaser: 

De hervorming van de wet op de mede-eigendom nadert de eindmeet in het Parlement. Op 22 mei werd de ontwerptekst in tweede lezing goedgekeurd door de Kamercommissie Justitie, inclusief een aantal amendementen die door de meerderheidspartijen werden ingediend. Twee amendementen trekken hierbij de aandacht: het verlenen van een voorrecht ten gunste van de vereniging van mede-eigenaars indien een mede-eigenaar verzuimt om de kosten en lasten te betalen, en de datum van inwerkingtreding van de wet.

Verder lezen?