Hoe zit het met de overdracht van het dossier van het beheer van het gebouw bij de beëindiging van het mandaat van de syndicus?

Teaser: 

Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, moet de syndicus terugtreden. Hij heeft dan de verplichting om het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen. Hoe zit het met de overdracht van dit dossier?

Verder lezen?