Inschrijving benoeming syndicus in KBO: FOD Economie neemt onduidelijkheid weg

Teaser: 

Elke vereniging van mede-eigenaars moet ingeschreven zijn in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Sinds de invoering van de verplichte registratie van de benoeming of aanstelling van de syndicus door de VME was er wel onduidelijkheid gerezen. Wanneer moet een syndicus-rechtspersoon al dan niet, naast haar eigen ondernemingsnummer, het rijksregisternummer van een vertegenwoordiger die de taken van syndicus in het kader van de vennootschap mag uitoefenen, in de KBO opnemen? Na tussenkomst van CIB Vlaanderen en onze partner Liantis heeft de FOD Economie hierover meer duidelijkheid gegeven.

Verder lezen?