Nationale Bank grijpt in op vastgoedmarkt

17 juni 2016
Teaser: 

Banken moeten zich beter beschermen tegen wanbetalingen op woonkredieten met een hoog risico. Met name als klanten meer willen lenen dan 80 procent van de geschatte waarde van de woning.

Om te voorkomen dat de prijzen op de Belgische woningmarkt te snel stijgen, kondigde de Nationale Bank extra maatregelen aan. Banken moeten een extra kapitaalbuffer aanleggen van 500 tot 600 miljoen euro voor hun meest risicovolle woonkredieten.

Concreet moeten ze extra geld opzijzetten voor woonkredieten aan klanten die meer dan 80 procent van de geschatte waarde van het aangekochte pand willen lenen. Vandaag nog altijd goed voor zowat 30 procent van alle verstrekte woonkredieten. Volgens de Nationale Bank schatten veel banken namelijk de verliezen die op dit soort risicovolle leningen gemaakt kunnen worden, te laag in.

Vanaf 2017
De maatregel moet wel nog groen licht krijgen van de ECB en zou pas vanaf 2017 in werking treden. Het is bovendien niet de eerste ingreep op de Belgische woningmarkt. In 2013 verplichtte de Nationale Bank de financiële instellingen al om extra geld opzij te zetten voor eventuele verliezen op àlle woonkredieten. Dat kostte de banken toen 620 miljoen euro. Die maatregel wordt eveneens met een jaar verlengd.

Met de maatregel wil de Nationale Bank niet alleen de banken beschermen, maar ook de gezinnen. De uitstaande schulden van de gezinnen zijn de voorbije jaren namelijk fors gestegen en overschrijden nu voor het eerst het Europese gemiddelde.

Waakzaam blijven
De Nationale Bank benadrukt wel dat de Belgische vastgoedmarkt in zijn geheel gezond is en dat in het verleden de wanbetalingen op woonkredieten beperkt bleven tot 1 procent van de portefeuille woonkredieten. De toezichthouder wil gewoon waakzaam blijven en viseert daarbij gericht enkele specifieke niches in de martk.

Bron: De Standaard

Share: