Nationale Bank wil dat regering ingrijpt op huizenmarkt

21 november 2017
Teaser: 

De Nationale Bank maant de regering aan om extra maatregelen te nemen om de huizenmarkt af te koelen. Ze wil de banken verplichten om een extra kapitaalbuffer van zowat 550 miljoen euro aan te leggen voor hun portefeuille hypothecaire kredieten. Dat blijkt uit een advies dat De Tijd en L’Echo konden inkijken.

Door de steeds duurdere woningen lenen Belgische gezinnen almaar meer. Daardoor kampen ze gemiddeld met een hogere schuldenlast dan gezinnen elders in de eurozone. En dat kan leiden tot wanbetalingen, wat op zijn beurt de banken kwetsbaar maakt.

Om die reden stelde de Nationale Bank in het voorjaar aan de regering voor om een extra kapitaalbuffer op te leggen aan banken als ze een woonkrediet verstrekken van meer dan 80 procent van de aankoopwaarde. Maar die ingreep bleek politiek niet haalbaar, omdat gevreesd werd dat de toegang tot krediet in het gedrang zou komen.

Druk is groot
De Nationale Bank werkte daarom een ander voorstel uit. In plaats van te focussen op individuele leningen, stelt ze voor dat banken een extra buffer aanleggen in functie van de risico’s van de volledige portefeuille woonkredieten.

Deze keer wordt niet afwijzend gereageerd. De regering beseft dat de druk groot is, want als ze niets doet, dreigt de Europese Centrale Bank ons land te verplichten om in te grijpen. België is een van de acht landen die eind vorig jaar een waarschuwing kregen.

Woonkredieten duurder
Als de regering het voorstel goedkeurt, zullen woonkredieten wel duurder worden en/of zullen de banken de voorwaarden verstrengen, schrijft De Tijd. Want als banken extra kapitaal moeten aanleggen, zullen ze dat doorrekenen in de kostprijs van leningen.

Bron: Het Nieuwsblad

Lees het volledige artikel.

Share: