Nieuwe AntiWitwas-tool: voordeelaanbod laat je dit jaar onbeperkt genieten

10 juli 2017
Teaser: 

De sinds lang aangekondigde AntiWitwas-tool voor de vastgoedmakelaars is klaar. Vastgoedmakelaars kunnen meteen genieten van een zeer gunstig aanbod. Voor €90 excl. BTW kan je onbeperkt transacties invoeren én een jaarverslag opmaken.

AntiWitwas, de digitale toepassing die je helpt bij je verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving, werd recent goedgekeurd door de FOD Economie. Deze tool begeleidt en adviseert de vastgoedmakelaar bij het vervullen van zijn complexe wettelijke verplichtingen inzake antiwitwas (AWW). Bovendien kan je via de tool ook je jaarverslag opmaken en indienen.

De AWW-tool leidt de vastgoedmakelaar door de vragenlijst die hij voor elke cliënt of transactie moet doorlopen om het risicoprofiel van elke klant te berekenen. De vastgoedmakelaar moet de aangemaakte profielen (op papier of digitaal) gedurende vijf jaar bewaren. De gedurende een volledig jaar aangemaakte profielen dienen onder meer voor het opmaken van het jaarverslag. Bij gebrek aan een goedgekeurde digitale tool heeft de FOD Economie de voorbije jaren er vooral op gelet dat elke vastgoedmakelaar een vereenvoudigd jaarverslag indiende.

Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de controles van de FOD Economie inzake AWW grondiger zullen worden en ook zullen nagaan of voor elke klant een correcte risicoanalyse werd opgesteld en bewaard. Niemand zal met enthousiasme voor elke klant een risicoanalyse uitvoeren, maar gelet dat het een wettelijke verplichting is, die daarenboven zal gecontroleerd worden, zit er voor de vastgoedmakelaars niets anders op dan de wet te respecteren. De door de FOD Economie goedgekeurde digitale tool is er om de vastgoedmakelaar te helpen bij zijn AWW-verplichtingen.

Voordeelpakket
Naar aanleiding van de goedkeuring van de AWW-tool door de FOD Economie en om je uitgebreid te laten kennismaken met de AntiWitwas-tool kan je tot en met 31/12/2017 van een voordeelpakket genieten. Dit voordeelpakket kan voor slechts €90 excl. BTW worden aangekocht voor je organisatie en geeft je volgende voordelen:

  • Je kan een ongelimiteerd aantal transacties aanmaken tot en met 31/12/2017*
  • Je kan het ‘Jaarverslag activiteiten 2017’aanmaken en indienen bij de FOD Economie tot en met de einddatum voor indiening op 30/06/2018 **

Dit, samen met het feit dat het screenen en berekenen van risicoprofielen van je contacten steeds volledig gratis is, maakt dat je op een voordelige manier kan gebruik maken van de AntiWitwas-tool.

Door gebruik te maken van het voordeelaanbod van €90 excl. BTW moet de vastgoedmakelaar zich ook geen zorgen maken dat hij of zijn medewerkers bij het leren werken met de AWW-tool fouten zouden maken waarvoor hij dan zou moeten betalen. Moet de vastgoedmakelaar in 2017 nog 10 of 1.000 risicoprofielen opmaken, de prijs wijzigt niet: €90 excl. BTW omvat alle transacties tot eind 2017. Zijn er in het bedrijf vijf vastgoedmakelaars actief die samen één jaarverslag moeten indienen dan is dit in dit bedrag van €90 excl. BTW inbegrepen.

Voor meer informatie of voor de aankoop van het voordeelpakket AntiWitwas, surf je naar www.antiwitwas.be. Bovenaan de startpagina zie je de verwijzing naar het voordeelpakket, waarop je kan klikken om naar de aankooppagina te gaan.

Voor vragen kan je steeds terecht bij support@antiwitwas.be.

* Standaardprijs van een transactie buiten het voordeelpakket: €15 excl. BTW

** Standaardprijs voor het aanmaken en indienen van een jaarverslag buiten het voordeelpakket: €15 excl. BTW

Share: