Nooit was het vertrouwen van de consument in de vastgoedsector zo groot

17 november 2016
Teaser: 

WES Research publiceerde gisteren de eerste Real Estate Trust barometer. Daaruit blijkt dat 42% van de Belgen geen of amper vertrouwen zou hebben in de vastgoedsector. CIB Vlaanderen, de grootste beroepsfederatie van vastgoedmakelaars en syndici, en het BIV, het beroepsinstituut van de sector, zijn verbaasd over dat resultaat, zeker gezien objectieve cijfers net het tegendeel aantonen. De sector is immers de afgelopen jaren in ijltempo geprofessionaliseerd.

In de praktijk plukken we daar ook de vruchten van. Meer dan de helft van de Vlamingen doet voor de verkoop van zijn woning beroep op een vastgoedmakelaar. Er gaapt een diepe kloof tussen realiteit en perceptie wanneer we kijken naar de manier waarop de consument tegenover de vastgoedsector staat.

Share: