Officieel bevestigd: BTW-statuut syndici blijft ongewijzigd

02 december 2014
Teaser: 

In een vorige CIB nieuws kon je lezen dat de keuzemogelijkheid voor de syndicus-rechtspersoon om geen BTW aan te rekenen niet geschrapt wordt. De administratieve tolerantie zoals voorzien in de aanschrijving van 1995 blijft nog steeds onverkort gelden. CIB Vlaanderen mocht hier intussen ook een formele bevestiging van ontvangen.

Met ingang van 1 januari 2015 zullen de bestuurdersvergoedingen die rechtspersonen-bestuurders ontvangen en waarvan het tijdstip van opeisbaarheid zich nà 2014 voordoet, in principe aan de BTW onderworpen zijn. Dit is het gevolg van een advies van de Europese commissie. Laatstgenoemde heeft immers bedenkingen bij het keuzestelsel inzake BTW dat op vandaag bestaat voor de bestuurders, zaakvoerders en vereffenaars van vennootschappen.

Met ingang van 1 januari 2015 dienen de rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van vennootschappen zich voor BTW doeleinden te laten identificeren (beslissing nr. E.T. 125.180 van 20 november 2014).Voor natuurlijke personen-bestuurders wijzigt er niets : hun bestuurdersvergoedingen blijven buiten toepassing van de BTW.

Voorgaande blijft evenwel zonder gevolgen voor het BTW statuut van syndici. De administratieve tolerantie zoals voorzien in aanschrijving nr. 13 van 20 september 1995 is nog steeds onverkort van toepassing.  CIB Vlaanderen mocht hier inmiddels ook formele bevestiging van ontvangen.

 

Share: