Omgevingsvergunning treedt in werking op 23 februari 2017

23 februari 2016
Teaser: 

Vandaag is het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat betekent dat de omgevingsvergunning over exact één jaar, op 23 februari 2017, in werking zal treden.

Die vergunning integreert de bestaande milieu- en stedenbouwkundige vergunning en moet ervoor zorgen dat investeringsprojecten in Vlaanderen in de toekomst sneller, eenvoudiger en goedkoper vergund kunnen worden.

Meer info: www.omgevingsloket.be.

Share: