Overstromingsgevoelig vastgoed: nieuwe afbakening risicozones vanaf 1 januari

19 december 2017
Teaser: 

Als vastgoedmakelaar ben je verplicht de koper te informeren over de ligging pand in een risicozone voor overstromingen door een vermelding ervan in de (authentieke) akte. De risicozones voor overstromingen werden voor het eerst afgebakend in 2007 in het kader van de natuurrampenverzekering. Omdat de kaart van 2007 verouderd was, zijn nieuwe risicozones vastgesteld. Op 1 januari treedt de nieuwe kaart in werking.

Hogere verzekeringspremies
In risicozones voor overstromingen kunnen de verzekeringspremies hoger liggen. Voor nieuwe gebouwen in deze risicozones mag de verzekeraar bovendien de dekking voor overstromingsschade weigeren en hoeft hij zich niet te houden aan de maximumtarieven van het Tariferingsbureau.

Nieuwe kaart
Je kan de nieuwe kaart van de risicozones in Vlaanderen vanaf 1 januari raadplegen op www.waterinfo.be/watertoets.  Zones met een rode kleur op de kaart zijn geschrapt uit de kaart van 2007 (ca. 21.400 ha), paarse zones blijven behouden (ca. 16.270 ha) en blauwe zones zijn nieuw (ca. 6.300 ha). Ten opzichte van de kaart van 2007 is er een netto inkrimping met ongeveer 15.100 ha.

Meer weten over de verschillende overstromingskaarten? Surf dan naar www.watertoets.be.

 

Share: