Rechtspraak: belang correct opgestelde en duidelijke notulen opnieuw bevestigd

Teaser: 

Het correct notuleren van de beslissingen van de algemene vergadering en van materies die ter stemming worden voorgelegd is fundamenteel opdat aan één en ander het juiste gevolg kan worden gegeven én opdat de rechter zich een juist beeld kan vormen bij eventuele betwistingen. Onzorgvuldig opgestelde, onduidelijke of niet éénduidig te interpreteren notulen zullen de positie van de VME in eventuele procedures ernstig ondergraven. Dat bewijs een recent vonnis van de vrederechter in Veurne.

Verder lezen?