Rechtspraak: verhuurder mag geen onderscheid maken op basis van bron van inkomen

Teaser: 

Naast ras, etniciteit, handicap, … is ook vermogen één van de gronden waarop een verhuurder tijdens de selectieprocedure geen onderscheid mag maken. Uiteraard mag een verhuurder wel rekening houden met de hoogte van het inkomen (de solvabiliteit), maar niet met de bron ervan. Zo mag het niet relevant zijn of de kandidaat-huurder een loon uit arbeid ontvangt, dan wel een werkloosheidsuitkering, wanneer deze beide even hoog liggen. Het a priori weigeren van een vervangingsinkomen, zonder zelfs maar te kijken naar de hoogte ervan, zal door de rechtbank als discriminerend gedrag worden aanzien. Dat bewijst een recent akkoordvonnis, afgesloten voor de rechtbank van eerste aanleg in Leuven.

Verder lezen?