Registratie huurcontract: fiscus wijzigt standpunt rond raming fiscale last

Teaser: 

Behalve bij residentieel vastgoed wordt de registratie van een huurovereenkomst onderworpen aan een registratierecht van 0,20%. We denken dan bijvoorbeeld aan handelshuurcontracten, pachtovereenkomsten, … Het recht van 0,20% wordt geheven op de som van de door de huurder verschuldigde huurgelden met de aan de huurder opgelegde lasten. Onder dergelijke fiscale last begrijpen we onder meer het scenario waarbij de huurder de onroerende voorheffing op zich neemt. Net daarover heeft de fiscus zeer recent haar standpunt bijgestuurd.

Verder lezen?