Rookmelders: vergeet de deadlines niet

26 oktober 2015
Teaser: 

De laatste jaren wordt er volop ingezet op het installeren van optische rookmelders, in het bijzonder op de private huurmarkt. Daarbij werden een aantal belangrijke deadlines vastgelegd. Voor bestaande huurcontracten is 1 januari 2016 alvast een datum om in het achterhoofd te houden.

Nieuwbouw

Het decreet van 1 juni 2012 had als doel de plaatsing van minimaal één optische rookmelder op elke bouwlaag van een woning verplicht te maken. Het decreet legt de verplichte aanwezigheid van rookmelders in eerste instantie op bij nieuwbouw en bij vergunningsplichtige renovaties. Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning moet men aangeven waar de rookmelders geplaatst zullen worden.

Nieuwe huurcontracten

Ook alle huurwoningen waarvoor sinds 1 januari 2013 een nieuw huurcontract wordt afgesloten, moeten met rookmelders uitgerust zijn. Om de aanwezigheid van de rookmelders te bewijzen, wordt vaak gebruikgemaakt van een combinatie van facturen van de aankoop van de rookmelders met foto’s waarop de situering van de toestellen in het pand zichtbaar is. De foto’s maken meestal deel uit van de tegensprekelijke plaatsbeschrijving die samen met het huurcontract wordt geregistreerd. Op die manier voldoet men meteen aan de vereiste dat het bewijs van de plaatsing van de rookmelders aan het huurcontract moet worden gehecht.

Bestaande huurcontracten

Voor de bestaande huurcontracten bestaat een overgangsregeling, waarbij een onderscheid werd gemaakt naargelang het bouwjaar van de huurwoning (gebouwd vóór of na 1945). De oudere woningen kregen daarbij prioriteit omdat deze woningen een hoger risico op brand zouden vertonen. Voor woningen gebouwd vóór 1945 zal de verplichting rond de aanwezigheid van rookmelders op 1 januari 2016 van kracht zijn; voor woningen gebouwd na 1945 is er uitstel tot 1 januari 2019.

Ouderdom private huurwoningVanaf wanneer geldt de rookmeldersverplichting?
Gebouwd vóór 19451/01/2016
Gebouwd na 19451/01/2019

Studenten

In geval van verhuur aan studenten geldt de rookmeldersverplichting tout court sinds 1 oktober 2014. Dit ongeacht of het gaat om een woning, een kamer, een studio of een appartement.

Consequenties bij niet-naleving

Indien de huurwoning niet of onvoldoende is uitgerust met optische rookmelders, terwijl dit wel verplicht is, zal de woning niet voldoen aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten. Dit betekent echter niet dat de woning louter daardoor ongeschikt zal worden verklaard; er worden immers geen strafpunten toegekend voor het ontbreken van rookmelders. De woningcontroleur zal de vaststelling wel vermelden als opmerking op het technisch verslag. Op basis daarvan kan een verhuurder vervolgd worden, aangezien de verhuur van een woning zonder voldoende rookmelders strafbaar is. Het ontbreken van rookmelders zal er ook toe leiden dat een aanvraag tot het verkrijgen van een conformiteitsattest zal worden geweigerd.

Meer info

Algemene informatie over de verplichte plaatsing van rookmelders vind je terug in een handige brochure van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Wil je meer informatie over de technische vereisten van de rookmelders (optisch, CE-markering, NBN EN 14604-norm, …) en over de meest optimale plaatsing, dan kan je terecht in de door het Agentschap opgestelde handleiding bij het technisch verslag (pp. 82-86).

Share: