Rookmelders: Vlaanderen is Wallonië niet

12 januari 2015
Teaser: 

Het voorbije jaar kwamen in ons land 69 mensen om het leven als gevolg van een woningbrand, zo stond onlangs in de kranten te lezen. Dat niet elke Belg over een rookmelder in zijn woning beschikt, heeft daar ongetwijfeld wat mee te maken. Maar welke regels gelden nu inzake het installeren van rookmelders in eigen woningen en huurwoningen?

Vlaanderen
In Vlaanderen moeten sinds 8 mei 2009 rookmelders aanwezig zijn in alle nieuwe woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Sinds 1 januari 2013 moeten rookmelders ook verplicht geplaatst worden in huurwoningen waarvoor een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten en die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande.  Voor alle huurovereenkomsten afgesloten na 31 december 2012 moet het bewijs dat de rookmelders effectief en correct geplaatst is  aan het huurcontract worden gehecht. 

Voor op 31 december 2012 lopende woninghuurovereenkomsten gaat de verplichting in per 1 januari 2016 (indien de woning gebouwd is vóór 1945) of per 1 januari 2019 (indien de woning gebouwd is vanaf 1945). De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop- en installatiekosten van de rookmelder, de huurder voor het onderhoud en de vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

Op de website www.wonenvlaanderen.be kan je duidelijke richtlijnen voor de aankoop en plaatsing van de rookmelders in huurwoningen terugvinden.

Brussel
In Brussel moeten er sinds 1 juli 2005  in alle huurwoningen één of meer optische rookmelders geplaatst worden langs de evacuatieweg, d.i. in elk vertrek waar de bewoner moet door lopen om zich van de slaapkamer tot aan de uitgang van de huurwoning te begeven. 

Wallonië
In Wallonië moeten alle woningen (huurwoningen + eigen woningen) sinds 1 juli 2006 beschikken over één of meer optische rookmelders. Er moet één rookmelder aanwezig zijn per bouwlaag. Is de oppervlakte van de bouwlaag groter dan 80m², dan moeten er twee rookmelders geplaatst worden.

Gemeenschappelijke delen appartementsgebouw
In geen van de drie gewesten moeten rookmelders geplaatst worden in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

 

Share: