Samenwerkingsprotocol CIB/VlaNot, deel 2: op naar een uniforme verkoopovereenkomst

01 oktober 2018
Teaser: 

Goed vijf jaar geleden ondertekenden CIB Vlaanderen en de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) een samenwerkingsprotocol boordevol praktische afspraken. Het verkoopproces tussen vastgoedmakelaar en notaris vlotter laten verlopen: dat was en is nog steeds het doel. De komende weken staan we graag stil bij de verschillende werkafspraken. Vandaag in deel 2: 'op naar een uniforme verkoopovereenkomst'.

Verkoopovereenkomst
Overeenkomstig het samenwerkingsprotocol wisselen de beide beroepsfederaties typeteksten uit die langs beide kanten zijn goedgekeurd.

Wanneer partijen hierom verzoeken, bezorgt de vastgoedmakelaar het opgestelde ontwerp van verkoopovereenkomst ten minste 48 uur voor ondertekening aan de notaris ter nazicht. De notaris verbindt er zich toe om tijdig te reageren.

Kostenverdeling
In de verkoopovereenkomst wordt bovendien uitdrukkelijk een kostenverdeling opgenomen, zijnde:

“KOSTEN

De kosten, rechten en erelonen van de notariële verkoopakte en de andere bijkomende kosten van de koop zijn ten laste van de koper.

De kosten die evenwel betrekking hebben op de leveringsplicht van de verkoper zijn ten laste van de verkoper.”

Zo kan er geen verwarring meer ontstaan over welke kosten nu voor rekening van de koper zullen zijn en welke voor rekening van de verkoper.

Share: