Samenwerkingsprotocol CIB/VlaNot, deel 3: gedragsregels tegenover de syndicus

08 oktober 2018
Teaser: 

Goed vijf jaar geleden ondertekenden CIB Vlaanderen en de Vlaamse Raad van het Notariaat (VlaNot) een samenwerkingsprotocol boordevol praktische afspraken. Het verkoopproces tussen vastgoedmakelaar en notaris vlotter laten verlopen: dat was en is nog steeds het doel. De komende weken staan we graag stil bij de verschillende werkafspraken. Vandaag in deel 3: 'Gedragsregels tegenover de syndicus’.

Informatie
Overeenkomstig artikel 577-11 §3 B.W. moet de instrumenterende notaris in geval van overdracht, aanwijzing of splitsing van het eigendomsrecht volgende informatie uiterlijk binnen de maand na het verlijden van de authentieke akte meedelen aan de syndicus:

1/aktedatum

2/ identificatie van de privatieve kavel

3/de identiteit van de betrokken personen

4/ het huidige en desgevallend het nieuwe adres van de betrokken personen

Achterstallen
Bij het verlijden van de authentieke akte van overdracht is de instrumenterende notaris ertoe gehouden de nog openstaande schulden t.a.v. de VME af te houden van de prijs van de overdracht.

Indien de overdrager niet akkoord gaat met de inhouding van de achterstal, wordt de syndicus hiervan via een aangetekend schrijven verwittigd binnen de drie werkdagen na het verlijden van de akte. Zo worden alle passende maatregelen getroffen om de belangen van de mede-eigendom te vrijwaren.

Share: