Standpunten en toleranties VLABEL: wat blijft bij het oude, wat verandert?

Teaser: 

Nu de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) bevoegd is voor de inning van de registratie- en de erfbelasting kan zij zich uitspreken over de interpretatie van de fiscale regelgeving. Sinds kort publiceert VLABEL een aantal administratieve standpunten en toleranties op haar website. Deze standpunten betekenen soms continuïteit, maar ook soms verandering ten opzichte van de vroegere situatie.

Verder lezen?