Vergeet de gewijzigde vormingsplicht niet

11 februari 2019
Teaser: 

Eind vorig jaar is de nieuwe BIV-plichtenleer in werking getreden. De bepalingen uit het nieuwe reglement van plichtenleer zijn grotendeels gelijk gebleven aan de voorgaande versie, op een paar belangrijke wijzigingen na. Een belangrijke wijziging situeert zich op het vlak van vorming. Waar er tot voor kort een vormingsverplichting bestond van 20 uur gespreid over twee jaar, geldt er sinds 1 januari 2019 een vormingsplicht van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar. Wie dus op beide deelkolommen ingeschreven staat, zal voortaan 20 uur permanente vorming per kalenderjaar moeten volgen.

10 uur verplichte permanente vorming per deelkolom en per kalenderjaar
Elke vastgoedmakelaar heeft ingevolge het reglement van plichtenleer een vormingsplicht. Waar er tot 2018 een vormingsverplichting bestond van 20 uur, bekeken en berekend over 2 jaar, ongeacht de kolom(men) waarop je was ingeschreven, geldt er sinds 1 januari 2019 een vormingsplicht van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar. Een titularis op het Tableau van vastgoedmakelaars moet per kalenderjaar dus 10 uur permanente vorming volgen, en dit per kolom waarop hij is ingeschreven.

Iemand die enkel op de kolom van de bemiddelaars staat ingeschreven, moet jaarlijks 10 uur permanente vorming volgen. Iemand die op beide kolommen (syndicus en bemiddelaar) is ingeschreven, moet per jaar 20 uur permanente vorming volgen.

Het is niet mogelijk om gevolgde vormingsuren over te dragen naar een volgend jaar.

Welke vormingen komen in aanmerking?
Als vastgoedmakelaar ben je vrij in het kiezen van vormingen, voor zover er een duidelijke link is met de beroepsactiviteiten van de vastgoedmakelaar, of met technische of juridische actualiteit. Het is van geen belang of een vorming eerder nuttig is voor activiteiten als syndicus dan wel als bemiddelaar. Iedere erkende vorming telt mee als permanente vorming.

De keuze van vorming blijft dus vrij tussen de BIV-vormingen, de vormingen gegeven door het BIV erkende derden of vormingen door derden die niet vooraf door het BIV werden erkend. In geval van voorafgaandelijk erkende vormingen ontvangen vastgoedmakelaars na hun aanwezigheid automatisch een vormingsattest.

In het geval van niet voorafgaandelijk erkende vormingen zal de vastgoedmakelaar, wanneer de Uitvoerende Kamer hierom verzoekt, bewijsstukken moeten kunnen voorleggen en zal de Uitvoerende Kamer oordelen of deze vorming in aanmerking komt of niet voor de vormingsplicht van de vastgoedmakelaar.

Online gevolgde e-learningcursussen van het BIV tellen voor maximum 2 uur mee in het totaal jaarlijks pakket van permanente vorming per vastgoedmakelaar!

Share: