Vergeet de registratie in het UBO-register niet

19 november 2018
Teaser: 

Sinds kort staat het register van uiteindelijke begunstigden, ofwel UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) online. Alle vennootschappen in België moeten hierin via hun wettelijke vertegenwoordiger aangeven wie hun 'ultieme begunstigde' is. Zo hoopt de overheid anonieme vermogens boven water te halen in de strijd tegen witwaspraktijken en fiscale fraude. Het gaat om bedrijfsvennootschappen, maar ook vzw's en stichtingen. Belangrijk om weten: de termijn om de gegevens in te voeren in het register werd uitgesteld van 30 november naar 31 maart volgend jaar.

Bestaansreden
 Een Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-register op te richten. De bedoeling is om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden. Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen. Deze informatie was tot nu toe niet beschikbaar.

Wie is betrokken?
Alle vennootschappen, (internationale) vzw's, stichtingen, trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies zijn verplicht om informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan het register te verstrekken via hun wettelijke vertegenwoordigers die verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de gegevens in het register.

In het geval van een wijziging moeten de gegevens binnen de maand geactualiseerd worden.

Hoe registreren?
De wetgeving trad op 31 oktober 2018 in werking, maar je hebt nog de tijd tot 31 maart 2019 om de uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. De uiteindelijke begunstigden kunnen worden geregistreerd door aan te melden via het MyMinFin-portaal.

Op de website https://financien.belgium.be/nl/ubo-register kan je een lijst met FAQ’s en een handige gebruikershandleiding terugvinden.

Boetes
In geval van inbreuken rond de identificatie en de verstrekking van informatie van de uiteindelijke begunstigden, kunnen strafrechtelijke administratieve boetes opgelegd worden van € 250 tot € 50.000.

Meer weten?
Voor verdere vragen over het UBO-register kan je terecht bij de FOD Financiën via ubobelgium@minfin.be.

(Bron: FOD Financiën)

 

 

 

Share: