Verlies je deontologische vormingsplicht niet uit het oog

23 september 2019
Teaser: 

Sinds 1 januari 2019 bestaat er ingevolge de BIV-plichtenleer een vormingsverplichting van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar! Wie dus op beide deelkolommen ingeschreven staat, moet 20 uur permanente vorming per kalenderjaar volgen.

10 uur verplichte permanente vorming per deelkolom en per kalenderjaar
Elke vastgoedmakelaar heeft ingevolge het reglement van plichtenleer een vormingsplicht. Waar er tot 2018 een vormingsverplichting bestond van 20 uur, bekeken en berekend over 2 jaar, ongeacht de kolom(men) waarop je was ingeschreven, geldt er sedert 1 januari 2019 een vormingsplicht van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar.

Een titularis op het Tableau van vastgoedmakelaars moet per kalenderjaar dus 10 uur permanente vorming volgen, en dit per kolom waarop hij is ingeschreven.

Iemand die enkel op de kolom van de bemiddelaars staat ingeschreven moet jaarlijks 10 uur permanente vorming volgen. Iemand die op beide kolommen (syndicus en bemiddelaar) is ingeschreven, moet per jaar 20 uur permanente vorming volgen.

Het is niet mogelijk om gevolgde vormingsuren over te dragen naar het volgende kalenderjaar.

Welke vormingen komen in aanmerking als permanente vorming?
Als vastgoedmakelaar ben je vrij in het kiezen van vormingen, voor zover er een duidelijke link is met de beroepsactiviteiten van de vastgoedmakelaar, of met technische of juridische actualiteit. Het is van geen belang of een vorming eerder nuttig is voor activiteiten als syndicus dan wel als bemiddelaar. Iedere erkende vorming telt mee als permanente vorming.

De keuze van vorming blijft dus vrij tussen de BIV-vormingen, de vormingen gegeven door het BIV erkende derden of vormingen door derden die niet vooraf door het BIV werden erkend. In geval van voorafgaandelijk erkende vormingen ontvangen vastgoedmakelaars na hun aanwezigheid automatisch een vormingsattest.

In het geval van niet voorafgaandelijk erkende vormingen zal de vastgoedmakelaar, wanneer de Uitvoerende Kamer hierom verzoekt, bewijsstukken moeten kunnen voorleggen en zal de Uitvoerende Kamer oordelen of deze vorming al dan niet in aanmerking komt voor de vormingsplicht van de vastgoedmakelaar.

Online gevolgde e-learning cursussen van het BIV tellen voor maximum 2 uur mee in het totaal jaarlijks pakket van permanente vorming per vastgoedmakelaar!

Share: