Versoepeling van huurregels voor handelszaken nog niet voor meteen

12 maart 2019
Teaser: 

De geplande hervorming van de huurwetgeving voor handelszaken in Vlaanderen is uitgedraaid op een mislukking. CD&V wilde de regels versoepelen en onder andere de minimum contractduur van negen jaar laten varen, maar raakte het niet eens met coalitiepartner N-VA.

Wet moderniseren
Vooral CD&V trok de afgelopen maanden aan de kar en wilde koste wat het kost de wet moderniseren. “Ondernemen vandaag is anders dan in 1951”, zegt Vlaams Parlementslid An Christiaens (CD&V) die de aanzet gaf voor een nieuw decreet. “De wetgeving werkt nu beperkend voor handelaars. Wij wilden die principes een eigentijdsere invulling geven, om het voor handelaars in de 21ste eeuw iets eenvoudiger te maken.”
 
Versoepeling looptijd contract
Concreet wilde CD&V een versoepeling van de looptijd van het contract voor handelshuur. “Nu bieden huurcontracten tussen handelaar en eigenaar weinig flexibiliteit. De minimumhuur van 9 jaar is het uitgangspunt en daarin is weinig bewegingsvrijheid, ook al zou de eigenaar daar voorstander van zijn. Wij pleiten ervoor om de standaard op 9 jaar te houden maar om het mogelijk te maken om een soepeler contract op te stellen als zowel handelaar als verhuurder akkoord gaan. De zekerheid van 9 jaar is vaak nodig voor de handelaar om zijn zaak uit te bouwen en een vast cliënteel te verwerven, en die moet ook behouden blijven. Maar soms gaat een handelaar specifiek op zoek naar een ander type contract en wil de eigenaar hieraan tegemoetkomen. Bij een pop-up bijvoorbeeld, of in een proefperiode om een nieuw ondernemersconcept te testen. In Frankrijk en Nederland bestaat zo’n soepele regeling al jaren en dat moet ook in Vlaanderen kunnen.”
 
Weldoordacht
CD&V wilde tegelijk ook aanpassingen doorvoeren aan de opzegtermijn. “Vandaag moeten handelaars al op 15 tot 18 maanden voor het verstrijken van het contract aangeven of ze willen verlengen of niet. Dat is veel te formalistisch. Als er iets misloopt, bestaat de kans dat het contract van de ene op de andere dag verloopt terwijl de handelaar helemaal niet weg wil. Wij willen dat het contract stilzwijgend kan worden verlengd”, zegt Christiaens.
Maar voor coalitiepartner N-VA is die hervorming veel te overhaast. “Wij willen niet veranderen om te veranderen, maar weldoordacht te werk gaan”, zegt Vlaams Parlementslid Jos Lantmeeters (N-VA). “Het is namelijk heel moeilijk om een goed evenwicht te vinden tussen huurder en verhuurder. Destijds, in 1951, is daar ook jarenlang over gediscussieerd in het parlement. We willen dat evenwicht nu niet verstoren door halsoverkop kleine veranderingen door te voeren, want de uitdagingen die hiermee gepaard gaan - zoals de bestrijding van leegstand - zijn te belangrijk. Daarom willen wij ook niet zomaar rommelen met die termijn van 9 jaar. Zo schrik je investeerders misschien af. We moeten dus goed kijken naar wat onze buurlanden en Wallonië en Brussel doen.”
 
"Nog altijd voorstander van hervorming"
Volgens Lantmeeters blijft N-VA wel nog altijd voorstander van een hervorming. “We zijn het bijvoorbeeld eens met de vaststelling dat de opzeg op 15 tot 18 maanden voor afloop van het contract te formalistisch is. Maar ik wil niet nu een kleine wijziging doorvoeren om volgend jaar opnieuw alles te wijzigen. Want dan zegt iedereen: we hebben het toch al veranderd, waarom moet dit nu opnieuw? Dit moet grondig gebeuren. En dan wachten we misschien best tot de volgende legislatuur.”
 
(Bron: Het Belang van Limburg)
Share: