Verzekering 'overlijden koper door ongeval': ook bij de wederzijdse aan- en verkoopbelofte

23 april 2018
Teaser: 

Als vastgoedmakelaar kan je een polis onderschrijven die dekking geeft voor het geval een koper door een ongeval overlijdt nog voor de akte is verleden. Deze verzekering is kosteloos voor de koper. Belangrijk om weten: de optionele polis 'overlijden door ongeval van de koper' die door onze partner Concordia NV (AXA) wordt aangeboden, is zowel van toepassing bij een koop via een gewone onderhandse verkoopovereenkomst als bij een koop via een wederzijdse aan- en verkoopbelofte.

De aankoop van vastgoed is een heel belangrijk moment met grote financiële consequenties op lange termijn. De koper is er zich niet altijd van bewust dat zijn beslissing ook zijn erfgenamen aangaat. Indien de koper overlijdt tussen de ondertekening van het compromis en de akte, zijn de erfgenamen verplicht in zijn plaats de akte te tekenen, ook al hebben zij er de financiële middelen niet voor. Als vastgoedmakelaar kan je een polis onderschrijven die dekking geeft voor het geval een koper door een ongeval overlijdt voor de datum van het verlijden van de akte. Deze verzekering is kosteloos voor de koper.

Als de koper overlijdt tussen het moment dat de verkoopovereenkomst werd ondertekend en het verlijden van de akte, moeten de erfgenamen normaal gezien het saldo van de verkoopsom vereffenen. Dankzij deze verzekering worden de nabestaanden daarvan vrijgesteld.

Dekking bij de ‘wederzijdse aan- en verkoopbelofte’
Binnen de optionele polis ‘overlijden door ongeval van de koper’, die door Concordia NV (AXA) wordt aangeboden, wordt het overlijden bij ongeval van de koper zowel gewaarborgd voor een koop via een wederzijdse aan- en verkoopbelofte als voor een koop via een gewone onderhandse verkoopovereenkomst.

Voorwaarden voor de dekking in geval van een koop via een wederzijdse aan- en verkoopbelofte:

  • de identiteit van de koper moet nauwkeurig vermeld staan in de wederzijdse aan-en verkoopbelofte.
  • wat de geldigheidsperiode betreft, bevestigt AXA dat de dekking ingaat vanaf het moment van ondertekening van de wederzijdse aan- en verkoopbelofte, en dit voor een duurtijd van 4 maanden. Mocht deze duurtijd van 4 maanden niet volstaan, dan kan er een nieuwe termijn ingaan vanaf het lichten van de aan/verkoopoptie door een tweede ticket te voorzien. Deze dekking wordt beperkt tot maximaal 2 periodes na elkaar.
  • elke wijziging na ondertekening aan de wederzijdse aan-en verkoopbelofte moet steeds aan de verzekeringsmakelaar/verzekeraar worden voorgelegd ter goedkeuring, per mail aan kmalfait@concordia.be en elisabeth.luyckx@axa.be

Geen automatische dekking
Noch in de collectieve verzekeringspolis van het BIV noch in de aanvullende CIB-polis (aka CIB Bovenbouw) zit de dekking ‘overlijden koper door ongeval’ automatisch vervat. Om op de dekking aanspraak te kunnen maken moet op een optionele polis worden ingetekend. Als CIB-lid kan je als uitbreiding op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering intekenen op deze optionele polis 'overlijden door ongeval van de koper'.

Clausule in modeldocumenten
Belangrijk om weten: deze clausule staat standaard in onze modeldocumenten vermeld. Is de polis 'overlijden door ongeval van de koper' van toepassing, dan volstaat het om op de verkoopovereenkomst een sticker te kleven die wordt aangeboden door onze partner Concordia. Is deze voor jou niet van toepassing, vergeet dan zeker niet deze clausule in de modeldocumenten te schrappen. Om verwarring te vermijden werden onze modeldocumenten zo aangepast dat er heel duidelijk staat dat het om een optionele polis gaat.

Voor bijkomende toelichting met betrekking tot de optionele polis 'overlijden door ongeval van de koper' kan je steeds terecht bij onze verzekeringspartner Concordia.

Share: