Vlaamse regering verlaagt belasting op aankoop of schenking beschermd monument

30 september 2016
Teaser: 

Wie een beschermd monument koopt of geschonken krijgt, zal daarop vanaf midden volgend jaar minder belastingen moeten betalen.

Voorwaarde voor de belastingvermindering is wel dat de nieuwe eigenaar het in mindering gebrachte bedrag investeert in het goed in kwestie. De maatregel is door de Vlaamse regering goedgekeurd en moet volgens minister-president Geert Bourgeois langdurige leegstand en verval tegengaan.

Verkooprechten
Bij de verkooprechten wordt het tarief gehalveerd. De nieuwe eigenaar moet het voordeel wel investeren in het goed en enkel werken die zijn opgenomen in een goedgekeurd beheersplan komen voor het fiscaal voordeel in aanmerking. Er kan daarbij geen beroep gedaan worden op een extra erfgoedpremie.

Schenkbelasting
Ook in de schenkbelasting is er een verlaging van de tarieven. Maar ook hier geldt dat de nieuwe eigenaar de vermindering enkel krijgt als hij het voordeel binnen de vijf jaar investeert in het beschermde goed. De invoering van de nieuwe stimuli is voorzien voor midden volgend jaar.

Bron: Moneytalk

Lees het volledige artikel.

Share: