Vlaming ziet eigen bouwvergunning steeds minder zitten

10 augustus 2018
Teaser: 

De tijd dat bouwvergunningen vooral afgeleverd werden aan private personen, meestal voor de bouw van het eigen huis, is voorbij. Woonprojecten worden het werk van grote spelers.

Terwijl in 2000 in Vlaanderen nog meer dan de helft (52 procent) van de afgeleverde bouwvergunningen bestemd was voor particulieren, is dat in 2016 gedaald tot minder dan een derde (30 procent). Residentiële bouwprojecten zijn steeds vaker in handen van specialisten: vastgoedontwikkelaars, institutionele investeerders als verzekeraars en pensioenfondsen, en al dan niet beursgenoteerde vastgoedgroepen.

Het voorbereiden van een dossier wordt ook steeds complexer. De resterende, beschikbare percelen hebben meer gebruiksbeperkingen met administratieve rompslomp en technische complexiteit als gevolg. Veel private eigenaars weten niet hoe ze daar zelf aan moeten beginnen.

Appartementisering
Het ziet ernaar uit dat die trend zich alleen maar doorzet. Dat is zeker het geval in Vlaanderen. De graad van appartementisering steeg sinds de jaren negentig van 36 procent procent naar 64 procent vandaag. De betonstop, bedoeld om de schaarse open ruimte te beschermen, zal dit alleen maar versterken.

Maar ook in Wallonië, waar de appartementisering veel minder uitgesproken is, daalde het aandeel van private personen in de vergunningen van 74 naar 50 procent.

Kant-en-klare woonoplossingen
Veel gezinnen zijn op zoek naar kant-en-klare woonoplossingen zonder veel bouwperikelen. Als ze een te verbouwen woning kopen, is dat in de eerste plaats om budgettaire redenen. Ook investeerders wensen vaker panden die meteen verhuurbaar zijn.

Bron: De Tijd

Lees het volledige artikel.

Share: