Voor het eerst meer dan 10.000 modeldocumenten gedownload op één maand tijd

13 augustus 2018
Teaser: 

Niet alleen onze Belgische atleten, maar ook onze CIB-modeldocumenten doen het fantastisch. Wist je dat er in juni een nieuw record gevestigd werd? Zo werden er voor het eerst meer dan 10.000 modeldocumenten gedownload op één maand tijd!

Dat cijfer hoeft op zich niet te verbazen. Recent zijn immers enkele belangrijke wetswijzigingen in werking getreden. Zo werd de GDPR van kracht op 25 mei. Binnen de CIB-toolkit worden heel wat nuttige documenten aangeboden in het kader van GDPR-compliance, zoals een privacy policy, verwerkingsregisters voor vastgoedmakelaars en syndici, … En op 1 juni ging de hervorming van het Vlaamse verkooprecht van start. De CIB-modeldocumenten werden uiteraard aangepast aan deze belangrijke nieuwigheden.

20 populairste modeldocumenten
Uit de cijfers blijkt dat de leden massaal de weg hebben gevonden naar de up-to-date contracten. Hieronder vind je een overzicht van de 20 populairste modeldocumenten van het moment.

 1. Onderhandse verkoopovereenkomst
 2. Onderhandse verkoopovereenkomst appartement
 3. Huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats
 4. Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij verkoop van een onroerend goed - Niet buiten de verkoopruimte
 5. Exclusieve opdracht tot bemiddeling bij verkoop van een onroerend goed - Buiten de verkoopruimte
 6. overeenkomst van tijdelijke wederzijdse verkoop/aankoopbelofte (geen wet breyne)
 7. Onderhandse verkoopovereenkomst grond
 8. Checklist precontractuele informatieplicht verkoop- buiten de verkoopruimte
 9. Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed - Niet buiten de verkoopruimte
 10. Inlichtingenfiche kandidaat huurder
 11. Aanbod tot aankoop (algemeen)
 12. Huurovereenkomst naar gemeen recht
 13. Handelshuurovereenkomst
 14. Jaarverslag antiwitwas
 15. Exclusieve opdracht tot de bemiddeling van de verhuur van een onroerend goed - Buiten de verkoopruimte
 16. Privacy beleid
 17. Contrat de vente sous seing privé
 18. Checklist precontractuele informatieplicht - verhuur - buiten de verkoopruimte
 19. Register voor verwerkingsactiviteiten voor vastgoedmakelaars
 20. Modelformulier herroeping
Share: