Wonen op kosten van de vennootschap wordt goedkoper

20 augustus 2018
Teaser: 

Wie als ondernemer vastgoed via z’n vennootschap aankoopt, wordt belast op een voordeel van alle aard voor het privégebruik. Omdat die belasting volgens sommige rechters discriminerend was, voorziet het zomerakkoord in een nieuwe regeling.   

Als je een woning koopt op naam van je zaak, betaalt je vennootschap minder belastingen. De vennootschap kan de afschrijvingen in mindering brengen van het belastbare bedrijfsresultaat. Bovendien kan je allerhande kosten fiscaal inbrengen: de notariskosten en de registratierechten bij de aankoop, de intresten van de lening, de onderhoudskosten en de onroerende voorheffing.
Om de kosten van een privéwoning in mindering te mogen brengen van de belastbare opbrengsten van je vennootschap, moet je aantonen dat het pand deel uitmaakt van je verloningsbeleid. Dat kan door in het verslag van de algemene vergadering te vermelden dat het gebruik van de woning bedoeld is als vergoeding voor prestaties.

Belasting op voordeel privégebruik
Omdat je als bedrijfsleider kosteloos in de woning verblijft, word je via de personenbelasting belast op het voordeel van het privégebruik. “Dat wordt boven op je gewone loon belast”, zegt Jean Van Herreweghe, vennoot bij het fiscale kantoor Van Herreweghe & Partners. “Hoeveel de jaarlijkse belasting bedraagt, is afhankelijk van de mate waarin het gebouw wordt gebruikt voor persoonlijke doeleinden.”
Is het privépercentage van het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen lager dan of gelijk aan 745 euro, dan was het belastbare voordeel alle aard gelijk aan het privédeel van het geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60 x 1,25. Is het privépercentage hoger dan 745 euro, dan was het belastbare voordeel gelijk aan het privédeel van het geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60 x 3,8. Worden ook de meubels gratis ter beschikking gesteld door je zaak, dan werd het bedrag nog eens vermenigvuldigd met 5/3.

“Voor een ongemeubileerde villa met een niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van 1500 euro, waarvan een vijfde gebruikt wordt voor beroepsdoeleinden, betaalde een gezin met twee kinderen jaarlijks 7225 euro bijkomende belastingen”, zegt Jean Van Herreweghe. “Is de woning gemeubileerd, dan steeg de extra belasting tot zo’n 11.600 euro per jaar. Bovendien zijn er heel wat bijkomende sociale bijdragen.”

Onrechtvaardig
Gratis wonen via je vennootschap was dus niet gratis. De hoven van beroep in Gent en Antwerpen hebben geoordeeld dat de formules voor bedrijfsleiders onrechtvaardig waren in vergelijking met wie een woning privé koopt. Voor een natuurlijke persoon wordt het belastbare voordeel alle aard bepaald volgens een veel voordeligere berekening: het privégedeelte van het geïndexeerde kadastraal inkomen x 100/60.

“Het zomerakkoord voorziet nu in een nieuwe regeling voor wie ‘gratis’ een woning ter beschikking krijgt”, weet Van Herreweghe. “Het belastbare voordeel wordt (wellicht vanaf 1 januari 2018) berekend op het privégedeelte van het geïndexeerde KI x 100/60 x 2, ongeacht de hoogte van het kadastraal inkomen. Die formule geldt voor bedrijfsleiders en privépersonen.”
In bovenstaand voorbeeld daalt de extra belasting voor de niet-bemeubelde woning tot 3725 euro per jaar, en tot 6210 euro bij bemeubeling.

(Bron: Trends)
 

Share: