Woning (deels) in cash betalen? Waarschuw de Antiwitwascel

18 september 2018
Teaser: 

De laatste tijd bereiken ons af en toe verhalen over kandidaat-kopers die grote bedragen cash op tafel willen leggen voor woningen die ze nog niet eens hebben gezien. Krijg je als vastgoedmakelaar soms gelijkaardige vragen, houd dan je antiwitwasplicht in het achterhoofd en meld verdachte handelingen onmiddellijk aan de Antwitwascel (CFI).

Boetes
Sinds 1 januari 2014 mag de prijs van de verkoop van een onroerend goed enkel vereffend worden door middel van een overschrijving of cheque. Betalen in cash is hier helemaal uit den boze. Een vastgoedmakelaar die van de toekomstige koper van een onroerend goed een som in contanten zou ontvangen kan een geldboete opgelegd krijgen van minimum €250 en maximum €1.250.000. De bevoegde instantie hier is de FOD Economie.

Meldingsplicht vastgoedmakelaar
Belangrijk! Wanneer je als vastgoedmakelaar vaststelt dat er een betaling van (een deel van) de prijs van een onroerend goed werd verricht op een andere manier dan via overschrijving of cheque, moet je dit onmiddellijk schriftelijk of elektronisch melden aan de CFI. Of de betaling nu in jouw bijzijn of niet is gebeurd, maakt geen verschil.

De nieuwe Antiwitwaswet verduidelijkt dat met ‘de prijs van de verkoop van een onroerend goed’ het door de koper totaal te betalen bedrag betreffende de aankoop en de financiering van dit goed wordt bedoeld. Dit bedrag omvat dus niet alleen de kosten met betrekking tot de verkoop, zoals de verkooprechten en andere taksen, de hypothecaire inschrijvingsrechten, de honoraria en kosten van de notaris, het ereloon van de vastgoedmakelaar. Ook de kosten in verband met de eventuele aanvullende contracten zoals de contracten van hypothecaire lening, levensverzekering of schuldsaldoverzekering bij overlijden, en de kosten van hypothecaire inschrijving vallen hieronder.

Betaling van dienstprestaties
Gaat het daarentegen niet om de verkoop van een onroerend goed maar om de betaling van dienstprestaties of de verkoop door een handelaar van goederen, dan mag nog tot een bedrag van €3.000 in contanten worden betaald. Vroeger gold daarbij een dubbel maximum en was het bedrag in cash zowel beperkt tot 10% van de totale prijs als tot €3.000. Die eerste begrenzing van 10% werd in de nieuwe Antiwitwaswet echter geschrapt. De dubbele drempel (10% en €3.000) werd immers ingewikkeld bevonden en de administratie stelde vast dat dit mechanisme niet goed begrepen werd door de handelaars. Vandaag geldt enkel het maximum van €3.000.

Voor meer details over alle te volgen stappen mbt de antiwitwaswetgeving, kan je als CIB-vastgoedmakelaar op CIBweb.be de syllabus 'De antiwitwaswetgeving en de vastgoedsector' downloaden.

Om je antiwitwasverplichtingen te vervullen, kan je gebruikmaken van de  AntiWitwas-tool. Die begeleidt en adviseert je bij het voldoen aan je antiwitwasplicht. Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de helpdesk via support@antiwitwas.be of op een uitgebreide FAQ via http://antiwitwas.be/Faq.

 

Share: