Woningen met kleinere perceeloppervlakte sterk in prijs gestegen

29 november 2016
Teaser: 

De data van de FOD Economie inzake vastgoedprijzen maken louter een onderverdeling tussen woonhuizen, villa’s en appartementen. Daardoor missen we belangrijke nuances in de evolutie van de woningprijzen. Een recent onderzoeksrapport van het Steunpunt Wonen spitst zich toe op de woningprijsevolutie volgens perceelgrootte en licht zo een tip van de sluier. Zo zijn tussen 1991 en 2013 vooral de woningen met een kleinere perceeloppervlakte sterk in prijs gestegen.

Prijsevolutie volgens perceelgrootte

De door de onderzoekers gekozen categorieën van perceelgroottes zijn jammer genoeg vrij groot, waardoor de bevindingen enkel in ruime termen leerrijk zijn. Desalniettemin is het opvallend dat over de hele periode 1991 tot 2013 vooral de woningen met een kleinere perceeloppervlakte sterk in prijs zijn gestegen. Deze woningen zijn gemiddeld 4 keer duurder geworden op iets meer dan 20 jaar tijd. Hoe kleiner de perceelgrootte, hoe gematigder de stijging. Maar de verschillen buiten de categorie van de kleinste woningen zijn eerder beperkt.

Verdeling per arrondissement

Het Steunpunt Wonen heeft deze verschillen ook ruimtelijk bekeken. Daarvoor werd gewerkt per arrondissement en niet per gemeente. Door louter te kijken naar elke individuele gemeente bestond immers het risico op scheeftrekkingen, omdat in bepaalde gemeenten bijvoorbeeld enkel grote, landelijke woningen worden verkocht. Op niveau van de arrondissementen zijn de cijfers representatiever.

Niet onverwacht is dat de arrondissementen aan de Kust (Brugge & Veurne) bijzonder hoog scoren, in de meeste categorieën. Enkel voor de woningen op een perceel tussen 100 en 299 meter kunnen de andere arrondissementen concurreren. De Kustgemeenten worden gevolgd door de Vlaamse Rand rond Brussel (arrondissement Halle-Vilvoorde) en de grote centrumsteden Leuven, Antwerpen en Gent. De Westhoek en Zuid-West-Vlaanderen zijn in de meeste oppervlaktecategorieën de goedkoopste arrondissementen.

Prijsevolutie per arrondissement

De onderstaande tabel geeft de prijstoename van de verschillende oppervlaktecategorieën weer sinds 1991 voor de verschillende arrondissementen.

Opvallend daarbij is vooral de inhaalbeweging van de Vlaamse ruit, aangevoerd door de stad Gent, die de meest uitgesproken prijsstijging van de kleinere woningtypes heeft gekend. Aan de Kust blijken de hoge woningprijzen een historisch gegeven.

De volledige studie ‘Dynamiek van de regionale markten’ van Frank Vastmans is terug te vinden via de website van het Steunpunt Wonen.

Share: