Woningen in niet-geordend woonuitbreidingsgebied zonevreemd?

Teaser: 

Woningen die gelegen zijn in niet-geordend woonuitbreidingsgebied (gebied zonder BPA, RUP, …) en die geen deel uitmaken van een groepswoningbouwproject moeten als zonevreemd worden beschouwd. Dit stelde de Raad voor Vergunningsbetwistingen op 16 december 2014 in een opmerkelijk arrest. In een recent nieuwsbericht heeft het Agentschap Ruimte-Vlaanderen aangegeven dat rekening moet gehouden worden met deze evolutie in de rechtspraak.

Verder lezen?