NieuwsRSS

De dienst Modeldocumenten staat niet alleen in voor de opmaak en actualisatie van de modelovereenkomsten. Daarnaast beantwoordt ze ook juridische vragen. In 2018 werden zo bijna 200 adviezen verstrekt, nagenoeg een verdubbeling tegenover het jaar daarvoor. Zo vroeg een CIB-lid recent of het rijksregisternummer van de partijen opgenomen moet worden in de modellen voor huur- en (ver)koopovereenkomsten.

20/08/2019

Met de huur- en isolatiepremie willen Fluvius en de Vlaamse overheid verhuurders aan kwetsbare klanten extra motiveren om hun huurwoningen energiezuinig te renoveren. De tegemoetkoming omvat sterk verhoogde premies (20 €/m² voor dak; 85 €/m² voor beglazing; 10 €/m² voor spouwmuren) én renovatiebegeleiding door een projectpromotor. Op het eerste zicht lijken deze extra stimuli voor energiebesparende maatregelen enkel voor eindklanten uit sociaal behoevende doelgroepen. Dit is niet 100 % juist, zo laat Fluvius weten.

20/08/2019

Een van de vereiste documenten voor het aanvragen van een brandveiligheidsattest in het kader van het Logiesdecreet is een attest dat de goede en veilige werking van de verwarmingsinstallatie aantoont. Omdat er vragen rezen over wat er precies geattesteerd moest worden bij de diverse types verwarmingsinstallaties heeft de Technische Commissie Brandveiligheid enkele zaken verduidelijkt.

20/08/2019

Begin 2018 velde de Uitvoerende Kamer een tuchtuitspraak die extra in de verf zet hoe nauwgezet een vastgoedkantoor rekening moet houden met de antidiscriminatiewetgeving. Zelfs wanneer het inkomen van een geïnteresseerde onvoldoende hoog is om op een solvabele wijze te kunnen huren en dit van bij aanvang duidelijk is, moet een vastgoedmakelaar zich ervan weerhouden om de geïnteresseerde meteen af te wijzen. De Uitvoerende Kamer beklemtoonde in de uitspraak dat men personen niet zomaar de mogelijkheid tot kandidatuurstelling mag weigeren.

20/08/2019

Op initiatief van N-VA-parlementslid Sarah Smeyers werd in de laatste maanden voor de verkiezingen nog een wijziging aangebracht aan de fiscale regeling bij de overdracht van een recht van erfpacht of opstal. Het doel van de wijziging was eenvoudig: het gebruik van het recht van erfpacht bevorderen als instrument voor betaalbaar wonen. Het eindresultaat is dat een recht van erfpacht of opstal  voortaan belastingvrij overgedragen kan worden, indien de woning werd bewoond als hoofdverblijfplaats of bij wederverkoop na vijf jaar, dit naar het model van de traditionele meerwaardebelasting.

20/08/2019

Omwonenden die bezwaren hebben tegen een nieuw gepland bouwproject moesten sinds begin 2019 veel sneller dan vroeger reageren, met name tijdens de periode van 30 dagen van het openbaar onderzoek. Liet men deze periode voorbijgaan, dan kon men nauwelijks nog beroep aantekenen tegen de vergunning. Als gevolg van een uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 14 maart 2019 werd deze regelgeving echter opnieuw gewijzigd.

13/08/2019

De banken hebben in het tweede kwartaal van dit jaar bijna 70.000 woonleningen goedgekeurd, goed voor een bedrag van 9,3 miljard euro. Dat is een record voor een tweede kwartaal, dankzij de lage rentevoeten. Door de lage rente kiezen Belgen ook vooral voor vaste rentevoeten.

12/08/2019

Pagina's