NieuwsRSS

Het antwoord op deze vraag is eenvoudigweg neen. Zowel de vertegenwoordigers van de immosector als de mensen van de bouwsector drongen hard aan op een vorm van compensatie voor kopers van een nieuwbouwwoning, die nu volledig uit de boot vallen. Minister Diependaele was evenwel duidelijk: die komt er niet. Gezien de moeilijke begrotingstoestand zijn er gewoonweg geen budgetten om een vorm van compensatie voor nieuwbouwkopers te voorzien; op vlak van BTW speelt de kwestie van de bevoegdheidsverdeling.

11/10/2019

De bestaande contracten worden integraal gehonoreerd, volgens de voorwaarden die golden op het ogenblik waarop de woonbonus werd toegekend. 

11/10/2019

In de CIB flits van vorige week stonden we vrij uitgebreid stil bij de pandwissel/hypotheekoverdracht als instrument om een koper, die voor zijn oude woning van de woonbonus geniet, die woonbonus te laten behouden na de aankoop van en verhuis naar een nieuwe gezinswoning. Onze toelichting over het hoe en het waarom kan je hier nog eens nalezen. Op het overleg afgelopen donderdagnamiddag kregen we van minister Diependaele de bevestiging dat de cruciale fictiebepaling rond de pandwissel/hypotheekoverdracht onverkort behouden blijft.

11/10/2019

Met deze vraag wordt in feit verwezen naar de zogenaamde betrekkingsvoorwaarde in het kader van de woonbonus. We merken dat daarover veel fouten worden gemaakt. Op de studiedienst zijn de voorbije week berichten binnengestroomd van vastgoedkantoren die geadviseerd worden door banken, notarissen, … dat de kopers voor 1 januari 2020 gedomicilieerd moeten zijn in de woning, opdat zij de woonbonus niet zouden verliezen. Dat is manifest fout!

11/10/2019

Het antwoord hier is neen, buiten mogelijk een kleine aanpassing in de bezitsvoorwaarde voor het nieuwe 6%-tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning.

11/10/2019

Over de rechtenvermindering is de afgelopen week ook veelvuldig gespeculeerd. Belangrijk is dat we nu de bevestiging hebben dat er niet aan wordt geraakt. Met andere woorden: de rechtenvermindering blijft exact zoals we die vandaag kennen, zijnde een korting van €5.600 (bij het gunsttarief voor de enige gezinswoning) of €4.800 (bij energiezuinige renovatie). Maar het is wel bijzonder belangrijk dat je goed weet waar de rechtenvermindering voor staat. Het betreft een vaste korting en geen voetvrijstelling/abattement op de eerste schijf van €80.000 verkoopprijs/verkoopwaarde. De abattementslogica behoort definitief tot het verleden!

11/10/2019

Voor zowel de woonbonus als de verlaagde registratierechten zal de datum van de authentieke akte als ijkpunt gelden. Op aandringen van CIB Vlaanderen heeft de Vlaamse regering beslist om voor beide maatregelen hetzelfde ijkpunt te nemen. Zo wordt gegarandeerd dat geen enkele koper tussen de mazen van het net valt, in lijn met de garanties die minister Diependaele en minister-president Jambon hieromtrent hebben gegeven. Dit zowel in de media als opnieuw op het overleg afgelopen donderdagnamiddag.

11/10/2019

Pagina's