NieuwsRSS

Het Vlaams Parlement heeft het ontwerpdecreet rond Milieubeleid goedgekeurd, dat tot een versnelde asbestafbouw moet leiden. Bij de verkoop van een gebouw wordt een asbestattest verplicht.

21/03/2019

Zowel (ver)kopers als (ver)huurders moeten handelingsbekwaam zijn om een onroerend goed te kunnen (ver)kopen of (ver)huren. Als vastgoedmakelaar moet je nagaan of de partijen wel degelijk handelingsbekwaam zijn. Om kwetsbare personen te beschermen, voorziet de wet al lang in de mogelijkheid om hen onder een speciaal beschermingsstatuut te plaatsen. In het verleden kwam dit beschermingssysteem overeen met het voorlopige bewind. Nadat het beschermingssysteem in 2014 herzien en opgedeeld werd in twee delen, is dit beschermingssysteem sinds 1 maart 2019 op een aantal vlakken aangepast.

19/03/2019

Tot voor kort bestonden er in België tal van beschermingsstatuten voor de meerderjarige die wegens ernstige gezondheidsproblemen niet in staat is om zijn belangen van vermogensrechtelijke of niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen. Zo was er het voorlopig bewind, de verlengde minderjarigheid, de onbekwaamverklaring en bijstand door een gerechtelijk raadsman. Die verschillende statuten werden later afgeschaft en vervangen door één enkel beschermingsstatuut via de Wet van 17 maart 2013. Dankzij deze wet is er sinds 1 september 2014 nog maar één globale beschermingsstatus waarbij men vertrekt vanuit het principe dat kwetsbare personen (zoals verstandelijk gehandicapten, dementerenden, enz.) hun rechten zoveel mogelijk zelf moeten kunnen uitoefenen.

19/03/2019

Wanneer je in een inlichtingenfiche (louter) vraagt naar een kopij van de Belgische identiteitskaart als document om de identiteit te bewijzen kan dit voldoende zijn om een vermoeden van discriminatie aan te tonen. Daardoor verschuift de bewijslast in de procedure naar de vastgoedmakelaar en dient hij/zij te bewijzen dat er niet werd gediscrimineerd. Zo oordeelde het Gentse Hof van Beroep in een recent vonnis.

18/03/2019

Meer dan 100 milieuorganisaties hebben 11 voorstellen uitgewerkt voor een beter klimaat en een gezonder milieu. Het gaat onder meer over hervormingen van bestaande subsidies en fiscale voordelen, zoals de woonbonus. Op die manier worden extra belastingen vermeden en zullen de maatregelen, volgens de BBL, haalbaar en betaalbaar zijn.

14/03/2019

Goed nieuws voor onze visueel ingestelde volgers: na Twitter, Facebook en LinkedIn heeft CIB Vlaanderen nu ook de weg gevonden naar Instagram (@cib.vlaanderen)

12/03/2019

De geplande hervorming van de huurwetgeving voor handelszaken in Vlaanderen is uitgedraaid op een mislukking. CD&V wilde de regels versoepelen en onder andere de minimum contractduur van negen jaar laten varen, maar raakte het niet eens met coalitiepartner N-VA.

12/03/2019

Pagina's