NieuwsRSS

De Belgische banken geven nog altijd te vlot leningen aan mensen die kwetsbaar zijn, zegt de Nationale Bank in haar jaarverslag. Karel Van Eetvelt, de topman van de bankenfederatie Febelfin, dringt aan op forse maatregelen, zei hij in De Ochtend op Radio 1. "De zelfregulering binnen de bankensector werkt duidelijk niet voldoende."

15/02/2019

Het aantal mensen dat recht heeft op een huurpremie of huursubsidie zal in de toekomst stijgen van 27.000 naar 45.000. De verwachte stijging heeft te maken met de verhoging van de inkomensgrenzen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Voor Groen zijn de hogere inkomensgrenzen “een stap in de goede richting”. “Maar het mag nog ambitieuzer”, zegt Moerenhout. “Alle wachtenden verdienen een premie”, klinkt het.

15/02/2019

Punt 5.2, 2° van bijlage bij het Brandveiligheidsbesluit geeft aan dat er een vereenvoudigd samenvattend plan moet worden opgemaakt met aanduiding van de plaats waar de verhuureenheid zich bevindt ten opzichte van de evacuatiewegen en -mogelijkheden en de brandvoorzieningen. Dit vereenvoudigd plan moet in de vakantiewoning ter beschikking worden gesteld.

12/02/2019

Een logies moet van nevenliggende gebouwen of van andere logiezen afgescheiden zijn door horizontale en verticale wanden die in metselwerk of beton zijn gebouwd of die een brandwerendheid hebben van minstens EI60 (louter een houten vloer tussen appartementen is dus problematisch). Eventuele verbindingen of doorgangen in die wanden moeten voorzien zijn van zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deuren met een brandwerendheid EI130. Voor alle duidelijkheid: de toegangsdeur van een vakantieappartement of een vakantiestudio moet niet zelfsluitend zijn. Er is immers een uitzondering wanneer de toegangsdeur van het toeristische logies ook de toegangsdeur van de verhuureenheid is, wat bij vakantiewoningen vrijwel steeds het geval zal zijn.

12/02/2019

Eind vorig jaar is de nieuwe BIV-plichtenleer in werking getreden. De bepalingen uit het nieuwe reglement van plichtenleer zijn grotendeels gelijk gebleven aan de voorgaande versie, op een paar belangrijke wijzigingen na. Een belangrijke wijziging situeert zich op het vlak van vorming. Waar er tot voor kort een vormingsverplichting bestond van 20 uur gespreid over twee jaar, geldt er sinds 1 januari 2019 een vormingsplicht van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar. Wie dus op beide deelkolommen ingeschreven staat, zal voortaan 20 uur permanente vorming per kalenderjaar moeten volgen.

11/02/2019

Wil je een huis verkopen van 600.000 euro of meer, dan kun je daar maar beter een zwembad bij hebben. “Potentiële kopers ­komen vaak niet meer kijken als er geen zwembad is of geen mogelijkheid om er een aan te leggen”, zegt Frédéric Van Blerk van vastgoedkantoor Engel & Volkers.

11/02/2019

Tijdens de laatste maanden voor de verkiezingen zullen nog een aantal cruciale dossiers de revue passeren. Denken we maar aan de hervorming van de woningkwaliteitsnormering. Deze materie is voor elke vastgoedmakelaar van cruciaal belang, zeker voor wie actief is in verhuurbemiddeling, de verkoop van vastgoed om te verhuren of rentmeesterschap. De geplande wijzigingen zullen immers een verregaande impact hebben op zowel de normen van de Vlaamse Wooncode zelf, als op de wijze waarop deze worden gehandhaafd (de controles, sancties, …). De regelgeving is grotendeels klaar en ligt nu voor bij de Raad van State. Nadat de Raad advies heeft uitgebracht zullen de wijzigingen ingediend worden bij het Vlaams Parlement. Streefdatum om de hervorming in werking te laten treden is 1 januari 2021.

05/02/2019

Pagina's