NieuwsRSS

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Vlaams Woninghuurdecreet op 1 januari 2019 hebben we het al enkele keren gehad over het precieze toepassingsgebied van het nieuwe Vlaamse woninghuurrecht. Dat beperkt zich tot huurcontracten die sinds 1 januari 2019 worden ondertekend. Hoe zit het echter in geval van de verlenging of omzetting van oude huurcontracten, die vandaag nog onder de oude Woninghuurwet vallen?

12/08/2019

Sinds enkele jaren zijn we getuige van de opkomst van zogenaamde "microwoningen”. Deze nieuwe vormen van huisvesting omvatten yurts, hutten, cottages, aanhangwagens, caravans, campers, enz. Ze onderscheiden zich van traditionele woningen doordat ze een lichte voetafdruk hebben, licht van gewicht zijn, eenvoudig te demonteren zijn en er omkeerbaar uitzien. Vanaf 1 september 2019 zal Wallonië deze "microwoningen" wettelijk erkennen.

12/08/2019

Meer dan 60 procent van de nieuwe woonprojecten in Vlaanderen zijn appartementen. Flats worden het dominante woontype, ook buiten de steden.

07/08/2019

Het duurde even voor de Belg na de financiële crisis opnieuw luxevastgoed lustte. Sinds 2016 kan hij er niet genoeg van krijgen. Zowel voor huizen als voor appartementen is sprake van historische records, blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgisch statistiekbureau, die De Tijd kon inkijken.

05/08/2019

Het Nieuwsblad bericht vandaag over de introductie van ‘een achterpoortje’ voor wat de verplichte dakisolatie betreft. Voortaan zullen geen strafpunten meer worden toegekend als de eigenaar beschikt over een goed EPC. Voor appartementen ligt de grens op een kengetal van 400 kWh/m². Als grootste beroepsorganisatie van de Vlaamse professionele syndici wil CIB Vlaanderen benadrukken dat de syndici die de afgelopen jaren gepleit hebben voor de plaatsing van dakisolatie niets te verwijten valt. Niemand kon voorzien dat de norm recent nog gewijzigd zou worden. CIB Vlaanderen betreurt deze laattijdige beslissing.

02/08/2019

Deze situatie kan voor bijzondere uitdagingen zorgen. De kans bestaat immers dat mede-eigenaars met een voldoende laag EPC geen steun verlenen aan een initiatief om het gebouw van dakisolatie te voorzien. Het drukkingsmiddel vanuit de dakisolatienorm verdwijnt voor hen. De mede-eigenaars met een hoog EPC kunnen daarvan de dupe worden, net als de mede-eigenaars die willen investeren in de kwaliteit van het gebouw.

02/08/2019

Een syndicus heeft onder meer als taak om aan de mede-eigenaars die initiatieven voor te leggen die nodig zijn opdat het gebouw zou voldoen aan de vigerende wetgeving. Wie als syndicus de voorbije jaren de mede-eigenaars heeft gewezen op de dakisolatienorm en de plaatsing van dakisolatie op de agenda heeft geplaatst, heeft gehandeld op de wijze die men van een professional mag verwachten.

02/08/2019

Pagina's