NieuwsRSS

Belangrijk om te weten voor wie als makelaar actief is in Wallonië: onlangs werd er een "Water"-certificering voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" (Certificering “Water” voor bebouwde onroerende goederen), ingevoerd. Let wel: er moeten nog verschillende uitvoeringsbesluiten van de regering worden uitgevaardigd. De nieuwe regel zal ten laatste op 1 januari 2021 in werking treden.

11/06/2019

De voorbije en komende weken brengen we de voornaamste bevindingen van de Woonsurvey 2018 gedetailleerd in kaart. Vandaag in deel 7: woningkwaliteit.  Uit de antwoorden van de bevraagde huishoudens blijkt dat de woningkwaliteit er de voorbije vijf jaar globaal op verbeterd is: het aandeel woningen in goede staat steeg tussen 2013 en 2018 van 70% naar 77%. Dat ging hoofdzakelijk ten koste van het aandeel woningen in matige staat. Het aandeel woningen in slechte of zeer slechte staat is een stuk minder gedaald.

11/06/2019

Steeds meer mensen willen vastgoedmakelaar worden. Om het kaf van het koren te scheiden, verstrengt het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) de testen voor stagiairs.

05/06/2019

Op 1 januari 2018 werd via de Codex-trein een belangrijke wijziging aangebracht aan de verplichtingen bij het afsplitsen van een stuk van een tuin voor de creatie van één perceel bouwgrond. Voortaan zou daarvoor geen vergunning meer noodzakelijk zijn. Zo wilde de vorige Vlaamse regering het opsplitsen van grote percelen vergemakkelijken en de administratieve lasten verlagen. Maar dat was zonder het Grondwettelijk Hof gerekend. Dat heeft de nieuwe regeling zopas naar de prullenmand verwezen. Het arrest van 23 mei 2019 garandeert dat er voor dergelijke verkavelingen steeds een vergunning en dus een openbaar onderzoek vereist is.

04/06/2019

Omdat de kredietverlening veel sneller groeit dan de economie, wil de Nationale Bank dat banken extra kapitaal opzijzetten voor de leningen die ze aan gezinnen en bedrijven geven.

04/06/2019

De voorbije en komende weken brengen we de voornaamste bevindingen van de Woonsurvey 2018 gedetailleerd in kaart. Vandaag in deel 6: kenmerken van de private huurcontracten.  Bij de private huurders werd in de Woonsurvey een reeks extra vragen gesteld, onder meer naar de kenmerken van het huurcontract. Zo blijkt dat anno 2018 ca. 10% van de huurders niet over een schriftelijk huurcontract beschikt. Mondelinge huurcontracten komen dus nog vrij frequent voor.  Bij ongeveer een derde werd er geen plaatsbeschrijving opgemaakt bij aanvang van de huurovereenkomst.

03/06/2019

Wie een stuk bouwgrond wil afsplitsen van een bestaand bebouwd perceel, heeft daar toch een vergunning voor nodig. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist.

29/05/2019

Pagina's