NieuwsRSS

Eind vorig jaar werd de woningpas gelanceerd. In dit gratis digitaal paspoort vindt de eigenaar voortaan in één oopopslag alle beschikbare info van z'n woning terug. Wat krijg je er vandaag al in te zien? Wat voorziet de woningpas in de nabije toekomst? Hoe krijg je toegang? Vervangt de woningpas een architect? Ontdek hieronder het antwoord op de meest voorkomende vragen.

05/02/2019

Mensen die een huis, appartement of bouwgrond erven, krijgen voortaan bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) de mogelijkheid om voor de aangifte van de erfenis een schatting te vragen van het vastgoed. Dat heeft Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters aangekondigd.

05/02/2019

De laatste jaren wordt er volop ingezet op het installeren van optische rookmelders, in het bijzonder op de private huurmarkt. Daarbij werden een aantal belangrijke deadlines vastgelegd. De laatste deadline - voor bestaande huurcontracten voor woningen gebouwd na 1945 -  is op 1 januari verstreken. Voortaan moeten alle huurwoningen dus verplicht met rookmelders uitgerust zijn.

04/02/2019

De winkelleegstand in België is vorig jaar voor het elfde jaar op rij toegenomen. Van alle winkelpanden staat er nu 10,3 procent leeg. Dat blijkt uit een nieuw rapport van retailonderzoeksgroep Locatus.

01/02/2019

Vorig jaar werden bijna 253.000 hypothecaire kredieten afgesloten voor een totaalbedrag van bijna 34 miljard euro, exclusief herfinancieringen. Vooral in de tweede helft van 2018 trok de kredietverlening weer sterk aan. Dat meldt bankenfederatie Febelfin op basis van de statistieken inzake hypothecair krediet van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

31/01/2019

Dankzij de nieuwe Kraakwet is het een stuk eenvoudiger geworden om bezetters te (laten) ontruimen uit een pand. Ook wanneer de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw bezet worden, kan er sneller en daadkrachtiger gehandeld worden. Eind 2017 velde de vrederechter in Schaarbeek in dat opzicht een belangwekkend vonnis.

31/01/2019

Een Europese richtlijn verplicht alle lidstaten een UBO-register (Ultimate Beneficial Owner) op te richten. Het register houdt informatie bij over de uiteindelijke begunstigde van een vennootschap, die zich bijvoorbeeld achter verschillende entiteiten kan verbergen. Zo hoopt de overheid anonieme vermogens boven water te halen in de strijd tegen witwaspraktijken en fiscale fraude. Alle vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en andere vergelijkbare juridische constructies zijn verplicht om tegen uiterlijk 31 maart 2019 informatie over hun uiteindelijke begunstigde(n) aan het register te verstrekken. Via verschillende syndici kregen we de vraag of de verenigingen van mede-eigenaars ook onderworpen zijn aan de UBO- registratieplicht. Het antwoord is volmondig nee.

31/01/2019

Pagina's