NieuwsRSS

Wat als je je gebouw wil isoleren om te voldoen aan de EBP-eisen en daarvoor een isolatiewand moet aanbrengen die over het perceel van de buur hangt? Dan kan je maar beter toelating vragen aan je buur, zo oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Gent. Een VME werd veroordeeld tot afbraak van het isolatiemateriaal, pannelatten, schaliën en andere materialen die werden aangebracht tegen de gevel van een flatgebouw. Dit hing 22 cm over de eigendom (het terras) van de buur. De eigendom van de grond bevat an sich de eigendom van wat onder en boven de grond is (artikel 552 BW). De grondeigenaar mag dus alles laten wegruimen wat boven zijn grond uitsteekt. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van rechtsmisbruik.

28/05/2019

Belangrijk om te weten voor wie als makelaar actief is in Wallonië: vanaf 1 juni moet je er rekening houden met een nieuwe erfgoedhervorming. Het nieuwe Waalse erfgoedwetboek (CoPat) is enkel en alleen van toepassing in het Franse taalgebied.

27/05/2019

De voorbije en komende weken brengen we de voornaamste bevindingen van de Woonsurvey 2018 gedetailleerd in kaart. Vandaag in deel 5: betaalbaarheid. De betaalbaarheid van het wonen is de voorbije jaren niet verslechterd, maar ook niet verbeterd.

27/05/2019

CIB Vlaanderen, de vertegenwoordiger van de Vlaamse vastgoedsector, reikte donderdagavond in Tour & Taxis de prestigieuze Real Estate Awards uit. Met deze prijzen stimuleert én inspireert de beroepsorganisatie het ondernemerschap in de vastgoedsector. Het Kempsense vastgoedkantoor Immo VL werd verkozen tot Vastgoedondernemer van het Jaar, terwijl Immo Arthur Segers zich een jaar lang de Vastgoedbelofte van het Jaar mag noemen. De prijs die CIB Vlaanderen elk jaar toekent aan een politicus of organisatie die zich inzet voor de sector, ging naar Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) vanwege haar inzet voor de verwezenlijking van het Vlaams Woninghuurdecreet.

24/05/2019

Goed nieuws voor de Brusselse vastgoedmakelaars: de plenaire commissie van het Brussels parlement verwierp onlangs een voorstel tot ordonnantie om de berekeningsmethoden van de vierkante meters bij de verkoop van wooneenheden in mede-eigendom te harmoniseren. Concreet wilden de indieners van het voorstel een officiële norm bepalen voor de berekening van de privatieve woonoppervlakte en daarnaast de opname van de oppervlakte onder meer verplicht maken in de publiciteit. Maar dat voorstel belandde dus in de prullenmand.

20/05/2019

De voorbije en komende weken brengen we de voornaamste bevindingen van de Woonsurvey 2018 gedetailleerd in kaart. Vandaag in deel 4: de woonuitgaven. Zowel de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen als de gemiddelde afbetalingslast voor eigenaars blijken de voorbije jaren te zijn gestegen.

20/05/2019

Zoals we eerder al aankondigden, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eindelijk zijn eigen regels rond pop-up stores aangenomen.

14/05/2019

Pagina's