NieuwsRSS

De datum van 1 januari 2020 komt steeds naderbij. Al lang is voorzien dat dan de laatste stap in het verstrengingspad van de dakisolatienorm wordt gezet: een inbreuk zal resulteren in 15 strafpunten en dus voldoende zijn voor een verklaring tot ongeschiktheid.

02/08/2019

Ja, ook voor de dubbelglasnorm zal er gelden dat geen strafpunten worden toegekend wanneer de eigenaar beschikt over een EPC met een voldoende laag kengetal. Daarbij worden dezelfde grenzen gebruikt als in de dakisolatienorm. Voor appartementen is dat dus maximaal 400 kWh/m².

02/08/2019

Appartementen zijn ingesloten en hebben beduidend minder warmteverliesoppervlakte dan ééngezinswoningen. Daardoor liggen de EPC-scores lager. Volgens cijfers van het Vlaams Energieagentschap zit 84% van de sinds 2008 voor appartementen uitgereikte EPC’s onder de grens van 400 kWh/m². Maar de situatie verschilt naargelang de positie binnen het gebouw. Ligt het appartement onder het dak, dan zal het kengetal waarschijnlijk hoger liggen.

02/08/2019

Neen, de dakisolatienorm blijft onverkort van kracht. Het is belangrijk om dat te beklemtonen. Op 1 januari 2020 zal de laatste stap gezet worden in het verstrengingspad, met de overgang naar 15 strafpunten. Een inbreuk zal op zichzelf voldoende zijn voor een verklaring tot ongeschiktheid. De eindfinaliteit van de norm is en blijft de aanwezigheid van dakisolatie.

02/08/2019

Nieuwe woningen waren in het eerste kwartaal van 2019 3,5 procent duurder dan een jaar eerder. De prijzen stegen meer dan de inflatie (2,2%), maar beduidend minder dan in Nederland (+9,9%).

16/07/2019

De Belg sluit steeds meer leningen af voor een tweede verblijf, en het ontleende bedrag wordt steeds groter. Vorig jaar leenden we gemiddeld 199.500 euro, tegenover 155.000 euro in 2016, zo blijkt uit cijfers van BNP Paribas Fortis. “De Belg stopt zijn geld nog altijd liever in bouwstenen.”

09/07/2019

Wie een verhuuradvertentie online plaatst met als boodschap ‘We vragen van u dat u full time student bent, 20-26 jaar bent, Belgische ouders heeft en huurt tot eind augustus van het komende academiejaar’, geeft aan te discrimineren op twee onderscheiden discriminatiegronden, vooropgesteld in het Gelijke Kansendecreet. Dat oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Gent in maart 2018. De rechtbank beval de staking van de discriminerende handeling en legde een dwangsom op per vastgestelde overtreding.

08/07/2019

Pagina's