NieuwsRSS

De komende weken brengen we de voornaamste bevindingen van de Woonsurvey 2018 gedetailleerd in kaart. Vandaag in deel 3: het marktaandeel van de vastgoedmakelaar. Uit de cijfers blijkt dat het marktaandeel van de vastgoedmakelaardij blijft toenemen. Daar waar voor 1980 het marktaandeel van de vastgoedmakelaar amper 17,1% bedroeg, is dit in de recentste periode opgelopen tot 73,3%. Bijna 3 op 4 verkopen worden dus in handen gegeven aan een professionele bemiddelaar.

13/05/2019

Indien je als vastgoedmakelaar in aanraking komt met onroerend erfgoed moet je bepaalde informatieverplichtingen naleven. Het is hierbij belangrijk goed het onderscheid te kennen tussen onroerende goederen die zijn opgenomen in een vastgestelde inventaris en beschermde goederen.

07/05/2019

Sinds 1 april 2017 moet elke VME de benoeming/aanstelling van zijn syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) registreren. CIB Vlaanderen heeft hiervoor de gebruiksvriendelijke tool 'KBO-VME' ontwikkeld in samenwerking met Liantis. Je kan de tool via CIBweb.be of vastgoedloket.be raadplegen. Belangrijk om te weten: de tool werd zopas vernieuwd. Zo kan je de beëindiging van het mandaat van een zittende syndicus en de aanvang van een benoeming als nieuwe syndicus voortaan in één vlotte beweging uitvoeren! Op die manier worden de kosten van een extra aanvraag uitgespaard.

06/05/2019

De komende weken brengen we de voornaamste bevindingen van de Woonsurvey 2018 gedetailleerd in kaart. Vandaag in deel 2: woning en woonomgeving. Uit de cijfers blijkt dat er de laatste jaren een duidelijke appartementiseringsgolf op gang is gekomen, vooral dan op de huurmarkt.

06/05/2019

In het eerste trimester werd opnieuw - zoals ook de voorgaande trimesters - een recordbedrag aan woonkredieten toegekend, blijkt uit cijfers van Febelfin.

02/05/2019

Vlaanderen kent vandaag 71,6% eigenaars, tegenover 19,3% private huurders en 7,3% sociale huurders. Het aandeel eigenaars is licht toegenomen tegenover 2013 maar die stijging is statistisch niet significant. Met andere woorden: uit de cijfers kunnen we niet met absolute zekerheid afleiden dat het aandeel eigenaars opnieuw aan het groeien is. Wel zeker is dat er geen verdere daling is opgetreden (die was er wel tussen 2005 en 2013, mede ten gevolge van de financieel-economische crisis). Het aandeel eigenaars is dus de afgelopen vijf jaar minstens gelijk gebleven.

30/04/2019

Sinds de regering op 1 juni vorig jaar de mogelijkheid openstelde om kopers minder verkooprechten (registratierechten) te laten betalen in ruil voor een ingrijpende energie-renovatie binnen de vijf jaar, hebben al 946 Vlamingen van de regeling gebruik gemaakt. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld) noemt het een succes.

29/04/2019

Pagina's