NieuwsRSS

Omdat de hervormde wet op de mede-eigendom voor de consument niet altijd even makkelijk te begrijpen valt, goot CIB Vlaanderen de aangepaste wetgeving in een handige gids voor mede-eigenaars 'Wonen in een appartement'.

08/07/2019

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisatieattest komt eraan. Het betreft een nieuwe informatieplicht ten opzichte van kandidaat-kopers. Aangezien er nog uitvoeringsbepalingen vereist zijn, treedt de nieuwe regeling voorlopig nog niet in werking. Volgens de planning van OVAM zou het attest van kracht moeten zijn op 1 januari 2022. De grote krijtlijnen liggen intussen wel al vast.

02/07/2019

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisatieattest komt eraan. Het betreft een nieuwe informatieplicht ten opzichte van kandidaat-kopers. Aangezien er nog uitvoeringsbepalingen vereist zijn, treedt de nieuwe regeling voorlopig nog niet in werking. Volgens de planning van OVAM zou het attest van kracht moeten zijn op 1 januari 2022. De grote krijtlijnen liggen intussen wel al vast.

02/07/2019

Wat al langer aangekondigd is, staat nu vast: het asbestinventarisatieattest komt eraan. Het betreft een nieuwe informatieplicht ten opzichte van kandidaat-kopers. Aangezien er nog uitvoeringsbepalingen vereist zijn, treedt de nieuwe regeling voorlopig nog niet in werking. Volgens de planning van OVAM zou het attest van kracht moeten zijn op 1 januari 2022. De grote krijtlijnen liggen intussen wel al vast.

02/07/2019

Naast het asbestinventarisatieattest zijn er bij de recente wijziging van het Materialendecreet nog een aantal maatregelen genomen met het oog op het reduceren van blootstellingsrisico’s door asbest. In tegenstelling tot het asbestattest zijn deze maatregelen wel onmiddellijk van kracht (sinds 27 april 2019). Het betreft zowel een beheersplicht als diverse verbodsbepalingen met betrekking tot daken en gevels waarin asbest verwerkt zit.

02/07/2019

De uitzondering, voorzien in artikel 52,2°, tweede lid Pachtwet, op grond waarvan de pachter toch een recht van voorkoop geniet bij verkoop van het pachtgoed aan een naast familielid als de pachter zelf een naast familielid is, heeft geen voorrang op artikel 52,4° van de Pachtwet. Op grond van dit laatste artikel geniet de pachter geen voorkooprecht bij verkoop aan een mede-eigenaar van een aandeel in de eigendom van het pachtgoed. De uitzondering voorzien in artikel 52,2°, tweede lid geldt niet als uitzondering op artikel 52,4° Pachtwet.

01/07/2019

Wie een bouwmisdrijf begaat, loopt een grotere kans op een boete. Tot voor kort bleven bouwmisdrijven nog heel vaak ongestraft omdat het parket ze veelal seponeerde. Om het gevoel van straffeloosheid tegen te gaan, legt de Vlaamse overheid zelf boetes op.

01/07/2019

Pagina's