NieuwsRSS

Bij de bespreking van de hervorming in het regeerakkoord en in de media lijkt éénieder er van uit te gaan dat er niet wordt gesleuteld aan de bestaande contracten. Nochtans stond dit niet in steen gegrift.

04/10/2019

De woonbonus zal afgeschaft worden op 1 januari 2020. Op diezelfde datum zouden de verlaagde tarieven voor het Vlaams verkooprecht van kracht worden. Minister Diependaele heeft deze ochtend in het Radio 2-programma “De Inspecteur” aangekondigd dat voor de woonbonus het verlijden van de kredietakte (gebeurt altijd samen met de authentieke akte) doorslaggevend is en dat er geen overgangsperiode komt. Beluister hier het volledige interview.

04/10/2019

De afgelopen maanden is herhaaldelijk één en ander in de media gepubliceerd over de vermeende plannen van de nieuwe Vlaamse meerderheid rond de woonbonus. Met de goedkeuring van het regeerakkoord hebben we nu echter een tekst om op terug te vallen.

04/10/2019

Wie plannen heeft om een woning te kopen, zet er best vaart achter. Een van de maatregelen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord is de afschaffing van de woonbonus op 1 januari.

30/09/2019

Het ‘uitdoven’ van de woonbonus in ruil voor een (verdere) verlaging van de registratierechten roept veel vragen op. Vooraleer er van een nieuwe Vlaamse regering sprake was, bezorgde CIB Vlaanderen haar standpunt en enkele vragen aan de regeringsonderhandelaars.

30/09/2019

Het energieprestatiecertificaat (EPC) is al meer dan tien jaar verplicht bij de verkoop en verhuur van residentiële gebouwen zoals woningen, appartementen, studio's, ... Vanaf 2020 zal ook bij de verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen verplicht een EPC aanwezig moeten zijn. Voorbeeldgebouwen die vanaf 2020 over dit EPC zullen moeten beschikken zijn kantoren, handelsruimten, horecazaken, praktijkruimten, B&B ’s en andere niet-residentiële bestemmingen. Het certificaat en de aanbevelingen zijn gelijkaardig aan die bij de residentiële gebouwen en kan opgemaakt worden door een energiedeskundige type A.

30/09/2019

Het Inspectieprotocol voor de energiedeskundigen is in het kader van het EPC gemeenschappelijke delen geüpdatet en bevat o.m. meer informatie met betrekking tot de bewijsstukken die kunnen gebruikt worden bij de opmaak van een EPC gemeenschappelijke delen.

25/09/2019

Pagina's