NieuwsRSS

Brussels minister van Werk en Economie Didier Gosuin ((DéFi) heeft bij het Brusselse parlement onlangs een ontwerp van ordonnantie rond handelshuur van korte duur ("pop-up stores") ingediend. Hoewel dit ontwerp nog moet worden besproken en nog enigszins kan worden gewijzigd, heeft de CIB studiedienst al een eerste analyse gemaakt van dit langverwachte project in het Brusselse Gewest. De regels zijn quasi gelijkaardig aan het Waalse pop-updecreet, op enkele punten na.

12/03/2019

Sinds 1 juni 2018  is geen sprake meer van het klein en groot beschrijf op basis van het kadastraal inkomen (KI). In de plaats is er een tarief van 7% voor alle gezinswoningen. Bovendien heeft wie een woning koopt voor minder dan €200.000 recht op een rechtenvermindering (korting) van €5.600. Dit komt overeen met een abattement van €80.000. Voor woningen of appartementen in de Vlaamse rand of in de kernsteden (Aalst, Antwerpen, Boom, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Turnhout en Vilvoorde) geldt deze korting bij een aankoopprijs tot €220.000. Een vraag die we geregeld krijgen is of de verhoging van de grens met €20.000 ook van toepassing is in de deelgemeenten van deze kernsteden?

05/03/2019

Vlaanderen was al bijna volgebouwd, maar het tempo waarop dat gebeurt, is vorig jaar nog een pak versneld. Het aantal bouwvergunningen in Vlaanderen is in 2018 met liefst 40 procent gestegen. De bouwstop van de Vlaamse regering is echt een verre droom.

04/03/2019

De Vlaamse regering zal er niet in slagen de regelgeving rond de betonstop volledig af te werken. De regering wordt namelijk geconfronteerd met juridische bezwaren van de Raad van State. Zo vraagt het rechtscollege onder meer een plan-MER op te stellen rond het luik van de kwetsbare bossen. Om juridische procedures te vermijden, gaat de Vlaamse regering in op die vraag. De oppositie reageert scherp.

04/03/2019

Het verlenen van betalingsrespijt aan één mede-eigenaar kan bezwaarlijk door de rechter worden toegestaan, wanneer dit zou betekenen dat de andere mede-eigenaars daardoor bepaalde bedragen moeten voorfinancieren en hun financiële engagement stijgt. Zo oordeelde de vrederechter in Asse in een recent vonnis.

28/02/2019

Op 1 januari 2019 is het Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden. Het nieuwe regionale woninghuurrecht heeft niet alleen belangrijke consequenties voor bemiddelaars, rentmeesters en vastgoedexperten, maar ook voor de syndicus. Als syndicus moet je in het achterhoofd houden dat er één en ander gewijzigd is met betrekking tot de regeling inzake de verdeling van de ‘kosten en lasten’.

28/02/2019

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever voorzien in verschillende procedures waarbij o.m. de mede-eigenaars actie kunnen ondernemen om de werking van de mede-eigendom te beschermen of te garanderen. Meest in het oog springend is de noodprocedure tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Wat houdt deze procedure juist in?

28/02/2019

Pagina's