NieuwsRSS

Mario Draghi, als voorzitter van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), vraagt ons land extra maatregelen tegen een oververhitting op de vastgoedmarkt. In 2016 kreeg België al een ­waarschuwing.

24/09/2019

Sinds 1 januari 2019 bestaat er ingevolge de BIV-plichtenleer een vormingsverplichting van 10 uur per deelkolom per kalenderjaar! Wie dus op beide deelkolommen ingeschreven staat, moet 20 uur permanente vorming per kalenderjaar volgen.

23/09/2019

De dagen worden korter, de bladeren vallen van de bomen, de herfst is bijna in het land! Toch kan ook de herfst een prima moment zijn om je huis te presenteren voor de verkoop. Er is geen nood om te wachten tot het voorjaar. Hieronder vind je alvast 5 tips waarmee je je woning aantrekkelijk kan maken voor potentiële kopers.

20/09/2019

Bijna één Vlaming op de twee die verhuist, doet dat binnen de eigen gemeente. Tien procent blijft zelfs in dezelfde buurt wonen, blijkt uit onderzoek van Steunpunt Wonen waarover De Standaard en Het Nieuwsblad berichten. "De cijfers bevestigen het beeld dat de Vlaming honkvast is."

17/09/2019

Wie gebruik maakt van het optioneel stelsel is best extra voorzichtig omtrent het blijven naleven van de voorwaarden in de daaropvolgende jaren. Aan het optioneel stelsel is immers een verlengde herzieningstermijn verbonden van 25 jaar, in plaats van de reguliere 15 jaar. Het gevaar van herziening van de afgetrokken BTW op de constructiekosten is dan ook een belangrijk aandachtspunt. Op 12 mei 2019 heeft de regering hieromtrent een extra KB uitgevaardigd. Wat houdt de herziening in en wat zijn de belangrijkste aandachtspunten uit het KB?

16/09/2019

Wellicht het meest complex is de impact van het optioneel stelsel en van de gewijzigde definitie van opslagruimte op de logistieke sector. Het is dan ook jammer dat de circulaire niet zoveel extra bijkomende informatie geeft over de BTW-aspecten bij de verhuur van een opslagruimte. Toch loont het de moeite om dit luik van de circulaire (vragen 21-23) eens door te nemen. Wat hebben we geleerd?

16/09/2019

Op 1 januari 2019 werd het nieuwe optioneel BTW-stelsel van kracht. Het wil verhuurders-bouwheren de optie geven om BTW toe te passen op de huurgelden. Groot voordeel voor de verhuurder is dan dat hij/zij de BTW die werd betaald op de oprichtingskosten meteen en integraal kan aftrekken. De toepassing daarvan in de praktijk is evenwel niet zo evident. Gelukkig heeft de fiscus via de circulaire 2019/C/25 van 21 maart wat meer duidelijkheid gebracht rond de voorwaarden.

16/09/2019

Pagina's