NieuwsRSS

Particulieren hebben vorig jaar minder zonnepanelen geplaatst. Dat blijkt uit cijfers van sectorvereniging PV Vlaanderen. Bram Claeys van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) vraagt dat er snel duidelijkheid komt rond de digitale meter.

07/01/2019

Wie niet in een van de dertien Vlaamse steden woont waar een verlaagd btw-tarief van 6 procent geldt voor het afbreken en heropbouwen van een woning, kan in 2019 een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. Dat meldde voormalig Vlaams minister van Financiën, Begroting en Energie Bart Tommelein (Open Vld) eind vorig jaar. Het gaat om een forfaitaire premie van 7.500 euro. De Vlaamse regering heeft in 2019 15 miljoen euro voorzien.

07/01/2019

Ondanks de aangekondigde betonstop werd er in Vlaanderen in 2017 meer dan zeven hectare open ruimte per dag ingenomen. Dat is een stijging met meer dan twee hectare in vergelijking met twee jaar voordien. Volgens de onderzoekers zijn de grondeigenaren door de aankondiging van de Vlaamse regering snel aan het bouwen geslagen.

07/01/2019

Een huis kopen in België is het goedkoopst in het Waals gewest. De mediaanprijs voor huizen in halfopen of gesloten bebouwing bedraagt er 142.000 euro, tegenover 234.000 euro in het Vlaams gewest en liefst 394.000 euro in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Dat blijkt uit cijfers van statistiekdienst Statbel voor het derde kwartaal van dit jaar.

21/12/2018

Indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, moet de syndicus terugtreden. Hij heeft dan de verplichting om het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen. Hoe zit het met de overdracht van dit dossier?

20/12/2018

Naar aanleiding van de hervorming van de wet op de mede-eigendom moet ieder gebouw of iedere groep van gebouwen waarop het appartementsrecht van toepassing is, niet alleen beschikken over een basisakte en een reglement van mede-eigendom, maar ook over een verplicht reglement van interne orde. Wat moet je hierover weten?

20/12/2018

Onlangs bereikte de CIB studiedienst het relaas van één manifest kwaadwillige mede-eigenaar die de syndicus met een ongelooflijke volharding het leven zuur probeerde te maken. Maar finaal draaide de mede-eigenaar daar zelf voor op. De algemene vergadering besliste immers dat een aantal kosten privatief aan de mede-eigenaar verrekend konden worden. Die verrekening hield naderhand stand bij de vrederechter. Om het met de woorden van de betrokken syndicus te zeggen: ‘justice was served’.

20/12/2018

Pagina's