Opinie

Terwijl zowel bij de notarissen als bij de advocaten en gerechtsdeurwaarders de derdengelden reeds enkele jaren vrij van beslag zijn door hun persoonlijke schuldeisers, was dit voor vastgoedmakelaars tot voor kort nog niet het geval. De hervormde vastgoedmakelaarswet, die voorziet in de wettelijke verankering van de derdenrekening, bepaalt sinds 1 augustus enkele nieuwigheden omtrent het gebruik van deze kwaliteitsrekening. Belangrijkste doel is om de vastgoedmakelaar een nog meer betrouwbare partner voor de consument te maken en onze sector steeds verder te professionaliseren. Een vastgoedkoper is er nu zeker van dat hij het bedrag dat hij als voorschot betaalde, integraal terugkrijgt bij een faillissement of insolvabiliteit van zijn vastgoedmakelaar.

14/09/2018

Na de begrotingscontrole door de Federale regering raakte het voorbije weekend bekend dat men de invoering van BTW op de verhuur van bedrijfsvastgoed opnieuw had bekeken en dat de maatregel nu dan toch nog zou worden uitgevoerd. Een maatregel die overigens eind vorig jaar was afgeserveerd omwille van financieel niet haalbaar. Het verhaal kreeg nu dus opnieuw een andere wending, eentje dat overigens voor vele vastgoedontwikkelaars en -investeerders met plannen voor nieuwe of gerenoveerde gebouwen als muziek in de oren zal klinken. Toch blijft het nog even wachten op concrete teksten.

28/03/2018

De langverwachte hervorming van de wet op de mede-eigendom nadert de eindfase. Op parlementair vlak werden inmiddels de eerste stappen gezet. Daarbij werd onder meer ook de stem gehoord van CIB Vlaanderen, die haar rol als dé beroepsvereniging voor syndici in dit dossier volop waargemaakt heeft. Naar alle verwachtingen wordt het wetsontwerp op korte termijn gestemd en zal de hervorming van de wet op de mede-eigendom nog dit jaar in werking treden.

15/03/2018

De meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD hebben afgelopen weekend een voorstel van decreet ingediend om, naar eigen zeggen, de druk op de woonmarkt te verlagen. Het nieuwe decreet geeft steden en gemeenten de mogelijkheid om de opcentiemen op onroerende voorheffing per stadsdeel of wijk te laten variëren. Verlagen kan, verhogen is niet mogelijk. Een voorstel dat goed bedoeld is, maar tegelijk heel wat vragen oproept en waarbij we ons als CIB Vlaanderen zowel juridisch als naar de uitvoerbaarheid ervan vragen stellen.

09/02/2018

De Vlaamse regering besliste op de laatste ministerraad van 2017 over de al lang aangekondigde hervorming van de verkooprechten, de vroegere registratierechten. Als CIB Vlaanderen kunnen we alleen maar onze tevredenheid uiten over de aangekondigde beslissing van de Vlaamse regering die in lijn ligt met hetgeen we in ons memorandum naar aanleiding van de verkiezingen in 2014 al schreven. Toch zijn er ook voldoende redenen om bezorgd te zijn.

12/01/2018

De Kamercommissie Justitie heeft vorige week eindelijk het wetsvoorstel goedgekeurd dat kraken strafbaar maakt. Het wetsvoorstel, dat onderschreven is door alle meerderheidspartijen, lag al een aantal maanden op tafel, maar heeft nu toch het licht op groen gekregen. De voorgestelde tekst moet nog wel door de plenaire Kamer worden goedgekeurd alvorens de wet definitief wordt. Als CIB Vlaanderen kunnen we alleen maar tevreden zijn met deze nieuwe wet, al is het enigszins verontrustend dat sommige mediaberichten laten uitschijnen dat de parketten en de politie zich zouden toeleggen op andere prioriteiten.

29/09/2017

Om het risico op latere controleschattingen van het kadastraal inkomen (KI) te verminderen en te voorkomen dat de koper alsnog het klein beschrijf wordt ontzegd, is het standaardpraktijk om een uittreksel uit de kadastrale legger, het ‘attest klein beschrijf’, op te vragen. Hieraan is op zich niets gewijzigd. Wel stellen we vast dat de procedure om zo’n attest op te vragen veranderd is. De aanvraag kan enkel nog via de notaris. CIB Vlaanderen vindt het evenwel de taak van de vastgoedmakelaars om hun kopers correct te informeren én garanties te geven.

22/09/2017

Pagina's