Hervorming verkooprechten: tevredenheid met kanttekeningen

De Vlaamse regering besliste op de laatste ministerraad van 2017 over de al lang aangekondigde hervorming van de verkooprechten, de vroegere registratierechten. Het klein en groot beschrijf op basis van het verouderde kadastraal inkomen (KI) zullen verdwijnen en vervangen worden door een tarief van 7 procent voor alle gezinswoningen. Wie minder dan 200.000 euro betaalt (of 220.000 euro in de kernsteden en in de Vlaamse Rand) moet op de eerste 80.000 euro geen belasting betalen. Wie binnen de vijf jaar na aankoop een grondige energierenovatie uitvoert, betaalt 6 procent verkooprechten.

Als CIB Vlaanderen kunnen we alleen maar onze tevredenheid uiten over de aangekondigde beslissing van de Vlaamse regering die in lijn ligt met hetgeen we in ons memorandum naar aanleiding van de verkiezingen in 2014 al schreven. Toen al pleitten we als beroepsorganisatie voor een sterke verlaging én vereenvoudiging van de registratierechten. Met de aangekondigde hervorming van de Vlaamse regering wordt nu eindelijk een belangrijke stap gezet in de richting van ons eerdere pleidooi. Tevreden zijn we ook met de algemene verlaging van de verkooprechten voor de enige gezinswoning en uiteraard ook met de bijkomende verlaging voor een woning van maximum 200.000 euro.

Bezorgdheden
Toch zijn er ook voldoende redenen om bezorgd te zijn. Het is de ambitie van de Vlaamse regering om de aangekondigde hervorming op 1 juni van dit jaar te laten ingaan. De vraag is echter of deze vooropgestelde datum van inwerkingtreding ook kan worden gehaald, gelet op het feit dat er nog een hele weg dient afgelegd te worden. Het voorontwerp van decreet mag dan wel op 2 januari al in eerste lezing zijn goedgekeurd, nu volgt nog de lange weg van adviezen, tweede lezing, bespreking in de parlementaire commissie en de uiteindelijke goedkeuring door het parlement. Bijkomend nadeel is nu dat de markt zal beginnen aarzelen tijdens deze overgangsperiode tot de inwerkingtreding. Geluiden die overigens nu al bij onze leden weerklinken.

We moeten ook niet onder stoelen of banken steken dat kopers mogelijk op zoek zullen gaan naar uitwegen om net onder de 200.000 euro aankoopprijs te blijven om zo te kunnen genieten van de rechtenvermindering van 5.600 euro. Bezorgd zijn we ook omwille van het feit dat in de hervorming geen enkele stimulans is ingebouwd richting de private huurmarkt, terwijl ook daar een stevig schoentje knelt en we al eerder aan de alarmbel trokken. Enkel bij een engagement tot verhuring via een sociaal verhuurkantoor (SVK) kan men een tweede, derde,…woning aankopen aan een tarief van 7%. Voor een aankoop in het kader van een verhuur via de reguliere private markt wordt geen ondersteuning voorzien en blijft het huidige verkooprecht van 10% van toepassing.

Toekomst
Met de beslissing van de Vlaamse regering is een eerste stap in de juiste richting gezet. Toch blijven wij als beroepsorganisatie pleiten voor een verdere verlaging van alle verkooprechten naar 5% en dit volledig conform ons memorandum uit 2014. Ondanks de verlaging van de verkooprechten naar 7% blijven de transactiekosten bij de aankoop van een woning in Vlaanderen immers uitzonderlijk hoog in vergelijking met de rest van Europa. Ook zijn we voorstander van een nog meer doorgedreven vereenvoudiging van de verkooprechten. Laat ons gewoon voor elke aankoop een rechtenvrijstelling voor een eerste schijf van een bepaald bedrag invoeren. Dit maakt het veel transparanter voor iedereen en zorgt er bovendien voor dat er geen fraudegevoelige zone rond de 200.000 euro wordt gecreëerd.

Share: