Hervorming wet op de mede-eigendom: CIB Vlaanderen gehoord in Kamercommissie Justitie

De langverwachte hervorming van de wet op de mede-eigendom nadert de eindfase. Op parlementair vlak werden inmiddels de eerste stappen gezet. Daarbij werd onder meer ook de stem gehoord van CIB Vlaanderen, die haar rol als dé beroepsvereniging voor syndici in dit dossier volop waargemaakt heeft. Naar alle verwachtingen wordt het wetsontwerp op korte termijn gestemd en zal de hervorming van de wet op de mede-eigendom nog dit jaar in werking treden.

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp is op 6 maart van start gegaan in de Kamercommissie Justitie met een hoorzitting. Alsof het niet symbolischer kon, precies één jaar nadat de voorzitters van de werkgroep een nota met aanbevelingen overhandigden aan minister van Justitie Geens. Ook CIB Vlaanderen werd op de hoorzitting uitgenodigd en kon hierbij haar standpunt bij het voorliggende wetsontwerp duiden. Namens CIB Vlaanderen nam afgevaardigd bestuurder Jan Jassogne het woord.

Tijdens de hoorzitting lichtten professoren Pascale Lecocq (ULg) en Vincent Sagaert (KU Leuven) – met wie je overigens in de komende syndicusspecial van CIB info een uitgebreid interview kan lezen – als voorzitters van de werkgroep de belangrijkste wijzigingen toe. Aangezien heel wat voorstellen van de CIB studiedienst werden overgenomen in de wetshervorming, hebben we als beroepsvereniging in de desbetreffende commissie benadrukt dat de voorgestelde wetswijzigingen een absolute verbetering betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Het advies van de interne CIB stuurgroep Vastgoedbeheer, bestaande uit syndici afgevaardigd door alle CIB-afdelingen, werd trouwens door onze studiedienst mee verwerkt.

Kanttekeningen
Toch hebben we van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog enkele kanttekeningen te maken bij het voorgelegde wetsontwerp. Zo bevat het ontwerp het aanleggen van een verplicht reservefonds, waarbij elke eigenaar in het reservefonds jaarlijks minimaal 5 procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande jaar moet storten. Omdat er tijdens de eerste jaren van een nieuwbouw doorgaans geen grote kosten zijn en veel eigenaars kort na de aankoop maar beperkte financiële ruimte hebben, begint die verplichting pas vanaf vijf jaar na de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Een opt-out is nog mogelijk, als vier vijfde van de mede-eigenaars geen reservefonds wil aanleggen. Als CIB Vlaanderen hebben we ervoor gepleit om deze, op vraag van een coalitiepartner van de meerderheid, toegevoegde opt-out voor het reservekapitaal alsnog te schrappen. Ook hebben we een alternatieve heffingsbasis voorgesteld, met name een percentage op de herbouwwaarde.

Voorrecht
Verder hebben we er de aandacht op gevestigd dat het invoeren van een voorrecht, dat bij een schuldvordering een schuldeiser voorrang verleent op de andere schuldeisers, dan weer niet wordt ingevoerd. Rond deze kwestie werd geopperd dat er geen politiek draagvlak kon worden voor gevonden en hiervoor bovendien een wijziging van de hypotheekwet nodig is.

Omdat we als CIB Vlaanderen er alles aan doen om onze syndici zo goed, zo ruim en zo duidelijk mogelijk te informeren over de geplande hervormingen kan je op CIBweb.be al een handig overzicht vinden van de wijzigingen. Ook over de verdere evolutie zullen we je uiteraard op de hoogte houden. Inmiddels hebben we al twee bijzonder goed gesmaakte edities van onze Vastgoedacademie met focus op de financiële aspecten rond dit thema achter de rug, waarbij professor Sagaert na zijn bijdrage heel wat praktische vragen vanuit het publiek kreeg toegeworpen.

Share: