KB Bemiddelingsopdrachten: werkbaarheid beroep moet prioriteit blijven

CIB Vlaanderen en andere actoren uit de vastgoedwereld zaten begin deze week opnieuw rond de tafel met minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. Inzet van het overleg was de aanpassing van het KB bemiddelingsopdrachten. Concreet willen we tot een duidelijke én transparante regelgeving komen, waarbij enerzijds de consumentenbescherming geoptimaliseerd wordt, maar anderzijds er geen rem wordt gezet op dynamische en innovatieve ontwikkelingen binnen de vastgoedmakelaardij.

Zowel de FOD Economie als de vastgoedsector zijn het erover eens dat het KB rond de bemiddelingsopdrachten aan herziening toe is. Het desbetreffende KB van 2007 is nog een uitvoeringsbesluit in het kader van de Wet Handelspraktijken, dat later vervangen werd door de Wet Marktpraktijken en vervolgens door
het Wetboek Economisch Recht.

Guidelines FOD Economie
De FOD Economie bezorgde ons in mei onder de vorm van guidelines haar interpretatie van het KB. Deze ‘richtlijnen’, omtrent het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten, vormen een checklist waaraan vastgoedmakelaars dienen te voldoen. Heel wat maatregelen die de minister toen voorstelde, zijn reeds in voege en worden nageleefd door de sector. Bij andere maatregelen moeten vanuit praktisch oogpunt vragen worden gesteld.

Belangen consument én makelaars versterken
In samenspraak met enkele andere actoren uit de vastgoedwereld werd begin deze week daarom een nota met actiepunten namens de vastgoedsector besproken met de minister. De minister had hier zelf tijdens een eerder overleg om gevraagd. De insteek van het overleg was om een vergelijk te vinden met het kabinet rond de voorstellen die minister Peeters eerder al lanceerde en de voorstellen vanuit de vastgoedsector.

De nota met aangehaalde actiepunten die nu op tafel ligt, moet het evenwicht tussen de belangen van de consument en deze van de vastgoedmakelaars nog meer versterken. Uiteindelijk doel is om tot een duidelijke én transparante regelgeving te komen, waarbij enerzijds de consumentenbescherming geoptimaliseerd wordt, maar anderzijds er geen rem wordt gezet op dynamische en innovatieve ontwikkelingen binnen de vastgoedmakelaardij.

Werkbaarheid verzekeren
Laat ons duidelijk zijn: het imago van de sector en de goede relatie met de consument zijn bijzonder belangrijk. Maar ook de werkbaarheid van het beroep is een prioriteit, niet alleen voor de vastgoedmakelaars zelf maar minstens evenzeer voor de eigenaars die voor verkoop beroep doen op een vastgoedmakelaar.
Zij willen immers liefst zo snel mogelijk een goede koper aan de juiste prijs. Het kan toch niet de bedoeling zijn om het de vastgoedmakelaar extra moeilijk te maken om zijn opdracht uit te voeren? Dit is allerminst in het belang van de consument.

We hopen dat er op basis van de afgeleverde nota snel tot een definitief vergelijk kan gekomen worden. Een eerste tekst zal op korte termijn het licht zien. Begin oktober volgt dan een nieuw overleg.

Share: