Permanente vorming, meer dan zomaar een verplichting

Net zoals in tal van andere sectoren evolueren ook bij de vastgoedmakelaars en syndici de trends, regels en noden aan een razendsnel tempo. Zich permanent bijscholen is dan ook bittere noodzaak voor zelfstandige vastgoedmakelaars en hun medewerkers.

 Ongetwijfeld zijn er nog altijd vastgoedmakelaars die vorming volgen omdat het een wettelijke verplichting is. Maar gelukkig volgt het merendeel van de vastgoedmakelaars - en ook steeds meer medewerkers - vorming omdat ze er de noodzaak van inzien. Ze weten dat ze als professional niet anders kunnen, tenminste als ze willen mee zijn met de nieuwe wetgeving, nieuwe marketing- en verkooptechnieken, nieuwe inzichten inzake personeelsbeleid, enz.

Onze sector doet grote inspanningen om een ruim en betaalbaar vormingsaanbod aan te bieden. En dat voor zowel de vastgoedmakelaars, bedrijfsleiders als de medewerkers.  Hoe dan ook, bij het begin van een nieuw jaar is het wellicht nuttig om nog eens een opsomming te geven van het vormingsaanbod voor de vastgoedmakelaars en hun medewerkers.

Vormingsaanbod van het BIV

Het BIV biedt een vormingsaanbod aan voorbehouden voor de vastgoedmakelaars en de stagiair-vastgoedmakelaars. Dit aanbod is gratis, maar enkel BIV-erkende vastgoedmakelaars en stagiair-vastgoedmakelaars kunnen zich inschrijven.

Het volledig vormingsaanbod staat op de BIV-website. En ook inschrijven kan enkel via deze website. Bovendien is het aantal beschikbare plaatsen beperkt en door het grote succes zijn heel wat opleidingsmomenten snel volzet.

 Vormingsaanbod van het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector

Daarnaast heeft het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector (SF 323) een ruim vormingsaanbod dat zich in de eerste plaats richt op de werknemers (zowel arbeiders als bedienden) uit de sector. Elke werknemer ontvangt elk kwartaal op zijn thuisadres het magazine van het Sociaal Fonds met daarin het volledige vormingsaanbod.

De vorming is volledig gratis voor alle werknemers uit de sector. De werkgevers op hun beurt ontvangen van het Sociaal Fonds daarenboven 15 euro per uur dat hun werknemers vorming gevolgd hebben, verhoogd met een forfait van 15 euro voor de verplaatsingskosten. Uiteraard dekt dit niet de volledige loonkost van de werknemer die tijdens de werkuren vorming volgt, maar alle beetjes helpen.

Bovendien krijgen ook werkgevers gratis toegang tot het vormingsaanbod van het Sociaal Fonds. Er is echter één voorwaarde: hun werknemer(s) moeten dan ook wel vorming volgen. Al hoeft dat niet noodzakelijk dezelfde vorming als de werkgever te zijn, en evenmin op hetzelfde tijdstip.

Alle info over de vorming aangeboden door het Sociaal Fonds voor de Vastgoedsector is ook te vinden op de website www.sf323.be. Isabel Van Neste, sectorconsulente van het Sociaal Fonds, zal graag alle vragen hierover beantwoorden.

Vormingsaanbod van VIVO  

Wie niet in aanmerking komt voor de gratis vorming aangeboden door het BIV en door het Sociaal Fonds - of wie vorming wil volgen die niet is opgenomen in dit aanbod - kan terugvallen op het vormingsaanbod van VIVO en van de Vastgoedacademie. Deze vorming is betalend, maar CIB-leden genieten een interessante korting. Daarenboven kunnen deze vormingen deels worden betaald met de KMO-portefeuille, en voor de werknemers ook met hun persoonlijk vormingsbudget van 250 euro per jaar, betaald door het Sociaal Fonds.

Kwalitatief en betaalbaar

Permanente vorming is meer dan ooit bittere noodzaak. En het zou zeker nooit mogen aanvoelen als een verplichting. Onze sector zet sinds jaren in op het aanbieden van een kwalitatief en betaalbaar vormingsaanbod. In veel gevallen wordt de vorming zelfs gratis aangeboden. Er is eigenlijk geen enkele reden om geen jaarlijkse vorming te volgen, en dit geldt voor de vastgoedmakelaars maar evenzeer voor al hun medewerkers.

Share: