Vastgoedconsument meer dan ooit geïnformeerd

De wetgevers van ons land eisen dat de vastgoedconsument steeds vollediger en correcter wordt geïnformeerd over wat hij zal kopen. Het hoeft niet gezegd dat de verkoopovereenkomst van twee pagina’s en de notariële verkoopakte van drie pagina’s al lang achter ons liggen. Waar vroeger zowat de volledige verantwoordelijkheid bij de notaris lag, wordt vandaag een steeds zwaarder gewicht inzake informatieverplichtingen bij de vastgoedmakelaar gelegd. Het is aan de vastgoedmakelaar om die grotere verantwoordelijkheid waardig te dragen.

Neem nu bijvoorbeeld de EPC-advertentieplicht. Wie beslist om een woning te verkopen of te verhuren, moet van bij het begin een energieprestatiecertificaat (EPC) kunnen voorleggen. Om die reden is het dan ook absoluut verboden om in advertenties te vermelden dat het EPC ‘in aanvraag’ is.

Voor velen lijkt dit logisch, maar blijkbaar niet voor iedereen. Zo vroeg een misnoegd Vlaams Energieagentschap (VEA) onlangs om uitleg na verschillende controles op de informatieplicht. Meerdere  vastgoedmakelaars hadden daarbij namelijk aangegeven dat ze via de vermelding ‘EPC: in aanvraag’ dachten te voldoen aan hun informatieplicht.

CIB Vlaanderen is hierover nochtans altijd klaar en duidelijk geweest. Het EPC moet, waar verplicht, beschikbaar zijn en worden bekendgemaakt voorafgaand aan het voeren van publiciteit of het te koop stellen via etalage, bord aan het pand of op de website van de vastgoedmakelaar.

Het blijft overigens onbegrijpelijk dat in menig gedrukte publicatie de wettelijk verplichte informatie over het EPC ontbreekt. Nochtans zijn de boetes die VEA oplegt niet mals. Zowel de vastgoedmakelaar als de eigenaar riskeren een boete voor het ontbreken van het EPC.

”Informatie aangevraagd”

Net zoals het EPC moet ook de stedenbouwkundige informatie in alle publiciteit worden vermeld van bij aanvang. Het heeft veel overtuigingskracht van CIB Vlaanderen gevergd, maar vandaag kan de vastgoedmakelaar een woning te koop stellen van zodra de informatie aangevraagd is bij de gemeente. Wanneer de gemeente de informatie nadien ter beschikking stelt, moet deze ook worden opgenomen in alle publiciteit, aankondigingen in etalages en op alle websites. En toch zijn er nog altijd vastgoedmakelaars die deze verplichte informatie niet opnemen in hun publiciteit.

Bij sommige vastgoedmakelaars wordt de aankondiging ‘informatie aangevraagd’ nooit gewijzigd. Ook al varieert de aflevertijd van de informatie van gemeente tot gemeente, toch mogen lange aflevertijden geen excuus vormen. De vastgoedmakelaar die zijn informatie altijd beperkt tot ‘informatie aangevraagd’, is niet goed bezig.

Digitaal en sneller

CIB Vlaanderen heeft omwille van de lange aflevertermijnen van de stedenbouwkundige informatie met succes gepleit om het pand reeds te koop te kunnen stellen van zodra de informatie is aangevraagd. Ideaal zou zijn dat de gemeenten deze informatie digitaal en vooral sneller ter beschikking stellen van de vastgoedmakelaars. Intussen valt er op dit vlak wel progressie te merken. De snelheid waarmee de gemeenten de vastgoedinformatie afleveren is erop vooruitgegaan. De digitale aflevering van deze attesten zal vanaf volgend jaar in verschillende gemeenten worden gerealiseerd. En daar kunnen zowel de vastgoedmakelaar als de vastgoedconsument alleen maar bij gebaat zijn.

Digitalisering staat centraal op Vastgoedcongres

Volgende week tijdens het 16de CIB Vastgoedcongres gaan we trouwens dieper in op het thema digitalisering. Zo wordt tijdens de workshop ‘Digitaliseer je dienstverlening’ een reeks tools voorgesteld die het de vastgoedmakelaar mogelijk en vooral gemakkelijker maken om zijn informatieverplichtingen na te komen.

Tijdens de centrale sessie van het congres met als titel ‘The digital generation’ gaan we de impact van de digitalisering op het vastgoedberoep nog ruimer bekijken. Samen met digitaliseringsspecialist Jo Caudron en andere experts gaan we na wat de mogelijke gevolgen zijn van de verdere digitale ontwikkelingen op de huidige en vooral de toekomstige rol van de vastgoedmakelaar als dienstverlener. Wie heeft er gelijk? Zij die beweren dat de vastgoedmakelaar zal verdwijnen, of zij die beweren dat de vastgoedmakelaar nog een goede toekomst heeft, op voorwaarde dat hij zich aanpast en zelf deel uitmaakt van ‘The digital generation’? Het antwoord kom je over exact een week te weten.

Share: