Opinie

Het Koninklijk Besluit van 9 maart 2003 betekende de start van de verplichte modernisering van alle liften. Het dramatisch ongeval met een lift in Gent waarbij onlangs een 23-jarige studente om het leven kwam, toont nogmaals aan dat de verplichte modernisering van de liften niets te vroeg komt.

09/09/2016

Zowat iedereen erkent dat we in Vlaanderen nood hebben aan kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Huurwoningen moeten weer een aantrekkelijke vorm van beleggen worden. CIB Vlaanderen vraagt al vele jaren initiatieven van de overheid om de huurmarkt opnieuw aantrekkelijk te maken voor beleggers.

26/08/2016

In haar pas gepubliceerde rapport over de stabiliteit van de financiële sector spreekt de Nationale Bank van België over de aanhoudende kwetsbaarheden op de huizenmarkt. Ze besluit dat een plotse rentestijging een neerwaartse vastgoedschok kan veroorzaken en pleit ervoor dat de banken strenger moeten zijn bij het toekennen van woonkredieten. Dat levert krantentitels op als “Nationale Bank ziet donkere wolken boven vastgoedmarkt” of “Vrees voor zeepbel groeit”. Maar zijn die wolken wel zo donker als men laat uitschijnen?

24/06/2016

Energiezuinigheid eerst. Onder dat motto wil de Vlaamse overheid alle bestaande woningen tegen 2050 een E-peil laten halen van 60 of lager. Om dat ambitieus doel te bereiken, zijn verstandige maatregelen nodig. Voorstellen die de woningmarkt eerder ontwrichten dan vooruithelpen, horen niet in dat rijtje thuis.

22/04/2016

Terrorisme is niet langer iets dat zich enkel afspeelt in het Midden-Oosten, Afrika of Azië. Het terrorisme en de dramatische gevolgen ervan zijn genaderd tot in onze achtertuin. Ook de vastgoedmakelaar kan te maken krijgen met terroristen bij de verkoop of verhuur van woningen. CIB Vlaanderen vraagt de overheid om praktische aanbevelingen die de vastgoedmakelaar in zo’n geval kan volgen.

15/04/2016

Dat ons land, net zoals andere Europese landen, moeite heeft om de toevloed aan vluchtelingen op te vangen is een vaststelling waar niemand omheen kan. CIB Vlaanderen is alvast bereid om om op Vlaams en zo nodig ook op federaal niveau over deze problematiek in gesprek te gaan en oplossingen te zoeken. Want alleen als we alle koppen bij elkaar steken, kunnen we een positief verhaal schrijven.

07/04/2016

Discriminatie op de woningmarkt blijft hoog op de politieke agenda staan. Op initiatief van Groen-parlementslid An Moerenhout organiseerde de commissie Woonbeleid van het Vlaams parlement er vorige week een hoorzitting over. Ook CIB Vlaanderen mocht haar visie voorleggen aan de leden van de commissie.

20/01/2016

Pagina's