Opinie

Zowel Beobank als Belfius kondigden afgelopen week aan vastgoeddiensten te willen aanbieden. Moeten we ons als vastgoedmakelaars nu ongerust maken? Niet bepaald. Genoeg voorbeelden uit het verleden hebben aangetoond dat de schoenmaker – in dit geval de banksector – zich soms beter bij z’n leest houdt.

01/10/2015

Het Vlaams regeerakkoord voorzag in een grondige evaluatie van het Logiesdecreet, dat meer dan vijf jaar geleden in werking trad. De evaluatie is intussen afgerond: het resultaat is een parlementair initiatief dat de toeristische regelgeving fundamenteel zal hervormen. Vanuit de praktijkervaring van de toeristische verhuurkantoren dringen we al langer aan op een grondige administratieve vereenvoudiging én op een bredere ondersteuning van de sector. Het voorstel van decreet bevat zeker een aantal positieve elementen. Maar tegelijkertijd stellen we vast dat lang niet elke opportuniteit  voor  administratieve  vereenvoudiging  is  aangewend.

18/09/2015

Het Vlaamse woonbeleid blijft beroeren. De voorbije maanden leek het even windstil. Maar als het beleidsmatig wat rustiger is, kan je altijd rekenen op academici om de kat opnieuw de bel aan te binden. Iedereen heeft recht op een eigen mening en behoudens enkele wettelijke beperkingen is de vrije meningsuiting een te koesteren grondrecht van onze democratische samenleving. Het was toch wel even schrikken om te moeten horen en lezen dat het Vlaams woonbeleid wordt afgekraakt omdat er te veel aandacht en middelen gaan naar het verwerven van de gezinswoning.

09/09/2015

Het digitale tijdperk zorgt voor verandering in alle sectoren, zo ook in de vastgoedsector. De sharing economy of deeleconomie – waarbij particulieren onderling goederen en diensten uitwisselen – plaatst vraagtekens bij heel wat onaantastbaar geachte zekerheden. Een goed voorbeeld is Airbnb, de website die niet alleen door de toeristische sector als een bedreiging wordt gezien, maar die in sommige steden ook de private huurmarkt zou verzwakken.

02/09/2015

Recent onderzoek van het Steunpunt Wonen werpt een interessant licht op de energetische kwaliteit van de bestaande woningen in Vlaanderen. Belangrijk onderzoeksmateriaal, zeker nu de Vlaamse overheid naast het EPB-verstrengingspad ook een norm wil invoeren waaraan alle bestaande woningen in 2050 zouden moeten voldoen. Er is niets mis met ambitieuze doelstellingen, maar het moet natuurlijk realiseerbaar blijven. Laat een ambitieus energiebeleid onze woningmarkt niet ontregelen.

19/08/2015

In het weekblad Humo herhaalden Marc Coucke en Bart Versluys onlangs beiden nog eens hun pleidooi om de wet op de mede-eigendom te wijzigen en de Algemene Vergadering van de vereniging van mede-eigenaars de bevoegdheid te geven om met een meerderheid van 80% te beslissen over de sloop van het appartementsgebouw. Binnen CIB Vlaanderen wordt deze problematiek waarbij één of twee mede-eigenaars zich verzetten tegen de sloop reeds langer besproken. Een modernisering van de wet op de mede-eigendom dringt zich op

14/08/2015

Het was even schrikken in komkommertijd: de verkoop van duurdere appartementen en villa’s aan de kust zou boomen. Dit ten gevolge van enkele onverwachte arresten van het Hof van Cassatie over fiscaal aftrekbare beroepskosten. Zoals wel vaker lijkt echter ook nu de hype wat overtrokken: concluderen dat deze arresten voor een piek zullen zorgen in de verkoop van tweede verblijven aan onze kust is te kort door de bocht.

10/08/2015

Pagina's